Více, než 90 % lidí neuspěje a vzdává své sny, vize, plány a záměry? Víte proč?

Nemají ujasněnou motivaci, cestu. Neovládají svoje ZISKOVÉ SEKVENCE MYŠLENÍ...

Jsou na své cestě sami. Přátelé, rodina a jejich okolí je příliš nepodpoří v jejich snech. Naopak, okolí je stahuje a "motivuje" › dělej a mysli pro nás, nedívej se na sebe. Protože platí věta "kam zaměřuješ pozornost, tam jde energie a tam to roste", vyrůstá jim život, podnikání, peníze, okolnosti i výsledky jinak, než by chtěli.

V komunitě je síla! Podobné myšlení, inspirace, porozumění, sdílení a podpora umí navodit ty správné

ZISKOVÉ SEKVENCE MYŠLENÍ! 

Sám není člověk nic, s týmem vyroste. Být u toho je projevem dospělosti ducha, moudrosti a ziskového myšlení.

Zvu vás do KLUBU INTELIGENTNÍCH INVESTORŮ. Jsem si jistý, že to je vaše skvělá investice. Je to investice nejen drobných peněz s vysokou návratností, je to investice energie, času, pozornosti a vašeho JÁ ke svým snům, vizím, záměrům a cílům. Je to zkrátka inteligentní investice.

Co se stane, když nebudete u toho?

Paradoxně se stane to, že se nestane nic. Vše zůstane při starém. Budete na své cestě sami a nebudete mít k dispozici tuto skvělou a inspirující partu lidí. Nikdo vám neporadí, nepomůže. Nebude s vámi sdílet to, co můžete potřebovat. Nezískáte inspirace, příležitosti, nové šance. Může to bolet, když si to uvědomíte časem, že jste tuto šanci měli a že jste ji propásli.

Aktuálně KLUB obsahuje

 • 5 skvělých sekcí, pilířů pro podnikavé lidi
 • Online kurzy, expertní obsahy, videa, přednášky, webináře
 • Know-how pro podporu podnikavých lidí a podnikatelů
 • Rady a inspirace pro podnikatele i burziány v jednom
 • TOP myšlenková schémata pro ZISKOVÉ SEKVENCE MYŠLENÍ

Nově jste všichni moji VIP

 • Můžete se účastnit našich MasterMind akcí
 • Rozvíjet a promovat svoje podnikání v klubu
 • Přidat si svého partnera v akci Partner 1+1
 • Získat svou klubovou Digitální vizitku
 • Využívat podporu a servis pro své záměry

V letošním  roce všichni členové klubu ode mě dostanou zdarma:

 • Celý původní online kurz pro podnikavé lidi ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ v hodnotě 9 990 Kč
 • Celý původní online kurz KDE JSOU MOJE PENÍZE, obě části - PRÉMIUM i BUSINESS - v hodnotě 9 990 Kč
 • Celý online kurz JAK VYMYSLET PENÍZE v hodnotě 9 990 Kč
 • Nový obsah pro 5 pilířů podnikání, o které se v klubu opíráme v hodnotě nedozírné
 • V jakou opravdovou hodnotu proměníte obsah a příležitosti klubu,
  závisí na tom, jak si postupně osvojíte svoje ZISKOVÉ SEKVENCE MYŠLENÍ!

PRÁVĚ TEĎ SE MŮŽEŠ STÁT PARTNEREM

KLUBU INTELIGENTNÍCH INVESTORŮ

Inteligentní investor umí investovat svůj čas, svou energii, potenciál, svůj talent a také investice do vzdělání a postupů, které mu přinášejí chtěný zisk. Inteligentní investor ví, že výsledky, peníze a budoucnost se dají naplánovat a chytré investice jsou prostředkem k úspěchu!

POUZE NYNÍ MŮŽEŠ VSTOUPIT ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK!

Důležité informace!  

V KLUBU IN IN chceme podnikavé, chytré, přemýšlivé a tedy INTELIGENTNÍ investory. Investice do členství sama o sobě je investicí do obsahu, do možnosti se podílet, vyměňovat zkušenosti, sdílet.

Zkušenosti ukazují obrovskou finanční páku takové investice. Stačí pochopit správně a následně realizovat jednu jedinou informaci a Tvůj život, Tvoje podnikání, peníze, dělání › dostanou impuls, směr, sílu, energii, o jaké se Ti možná ani nesnilo. To chce být u toho a bedlivě sledovat! Mimo drobné peníze musíš investovat i svůj čas, energii, pozornost. Poté koukej pro sebe vytěžit co nejvíce!

Členství na zkoušku je možné pouze na 3 měsíce, poté můžeš pokračovat podle Tebou zvoleného režimu platby. Žádnou záruku vrácení těchto drobných peněz neposkytuji. Předpokládám, že víš, že neseš sice minimální, ale hlavně svoje riziko. Uč se rozhodovat svobodně, přijímej rizika a vytřískej z příležitostí pro sebe maximum! Jirka Mazur

KLUB INTELIGENTNÍCH INVESTORŮ

 • Naše hodnoty
  jsou osobní čas, kvalita života, komunita & individuální cesta, úspěchy v záměrech, peníze...
 • Náš životní styl
  je svoboda, podnikavost a odpovědnost za sebe i svět v našem vlivu či dosahu.
 • Naše cíle a poslání
  je budovat správné návyky a mindset pro podnikání, vzdělávat se, získávat a zdokonalovat potřebné dovednosti, udržovat oheň motivace pro to, co děláme.
 • Naše vize a mise
  je dělat svět lepším pro sebe i pro jiné lidi, předávat, inspirovat, vzdělávat, motivovat, svítit na cestu, ukazovat směr!

15 STRATEGICKÝCH VÝHOD KLUBU!


 • 1
  SÍLA PARTNERSTVÍ
 • 2
  SDÍLENÉ HODNOTY
 • 3
  CÍLE & ZÁMĚRY
 • 4
  OPRAVDOVÁ MOTIVACE
 • 5
  INSPIRACE & SDÍLENÍ
 • 6
  MINDSET PODNIKATELE
 • 7
  STATUS PRO ŽIVOT
 • 8
  KOMUNITA & NETWORK
 • 9
  PODPORA & SYNERGIE
 • 10
  SMYSL & POSLÁNÍ
 • 11
  PENÍZE & PODNIKÁNÍ
 • 12
  SKRYTÉ SÍLY
 • 13
  TOP VZDĚLÁVÁNÍ
 • 14
  ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ
 • 15
  CESTA PODNIKATELE

Máš moje garance, že posuneme level Tvého života i podnikání na vyšší level a že to pro Tebe bude

Jirka Mazur

5 PILÍŘŮ NAŠEHO VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORY NA CESTĚ INTELIGENTNÍHO INVESTORA

ŽIVOTNÍ STYL A POSLÁNÍ

TAJNÝ EXPERTNÍ BYZNYS

ZDROJE › NÁVODY › INFO

PENÍZE › ČAS › SVOBODA

AUTOMAT NA PENÍZE

Náš *****KLUB IN IN stavíme na 5 pilířích podnikání a vzdělávání!

Podpora a stabilita = pevné základy pro podnikání!

 • 1
  ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ
  Osobní rozvoj na Pravé straně › připrav se a rozuměj světu, který buduješ!
 • 2
  PODNIKÁME NA BURZE
  Komunita příznivců Tajného Expertního Byznysu! HNB › TEK › WINSIGNALS › MTT
 • 3
  VZDĚLÁVÁNÍ › WEBINÁŘE › ZDROJE
  Bohatství › čas, svoboda i peníze jsou projekcí myšlení, dovedností a vzdělání!
 • 4
  CESTY INTELIGETNÍHO INVESTORA
  Kam a jak zaměřuješ mysl a pozornost v podnikání a investování, tam se dějí věci, výsledky a peníze!
 • 5
  ONLINE CASH-FLOW GENERÁTOR
  Jak s využíváním internetu měnit myšlenky a vnitřní sílu na peníze, čas a lepší život!

Jak to vypadá uvnitř klubu:

1. ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ

Osobní rozvoj na Pravé straně
připrav se a rozuměj světu, který buduješ

Právě dnes vytváříme budoucnost pro ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ!

2. PODNIKÁME NA BURZE

Komunita příznivců Tajného Expertního Byznysu!
HNB › TEK › WINSIGNALS › MTT

Cesta inteligentního investora LEHCE MIMO SYSTÉM!

3. VZDĚLÁVÁNÍ › WEBINÁŘE › ZDROJE

Bohatství › čas, svoboda i peníze jsou
projekcí myšlení, dovedností a vzdělání!

Vzděláváme se na své cestě inteligentního investora!

4. CESTY INTELIGENTNÍHO INVESTORA

Kam a jak zaměřuješ mysl a pozornost v podnikání a investování, tam se dějí věci, výsledky a peníze!

Investujeme a podnikáme vědomě, promyšleně a strategicky!

5. ONLINE CASH-FLOW GENERÁTOR

Jak s využíváním internetu měnit myšlenky
a vnitřní sílu na peníze, čas a lepší život!

Investujeme a podnikáme v online světě › děláme peníze!

Zde najdeš svoje klíče k úspěchu!

 JE TO TVŮJ VIP KLUB INTELIGENTNÍCH INVESTORŮ

Moje doporučení: Zvaž svoje možnosti, schopnosti, záměry, cíle a plány. Ale nedrž se při zdi a chtěj pro sebe i pro ostatní lidi kolem sebe maximum. Mysli a jednej velkoryse a následně budeš odměněn. Mysli ve velkém a potenciál pro odměnu bude velký. Cokoliv si Tvoje mysl umí představit a čemu opravdu věříš, to se může stát a může se to proměnit v realitu. Tvoje myšlení vytváří Tvoji realitu, Tvůj svět, Tvoje peníze, prosperitu a vše. A nezapomínej, že máš pouze jeden čas a svobodu. Jak s tím budeš nakládat, tak to budeš mít! Dáme maximální podporu pro Tvoji cestu, pro splnění Tvých snů, vizí a plánů. Ale svůj postoj a přístup ke KLUBU IN IN si vytváříš sám! Jednej moudře! Pro nejlepší výsledky v podnikání si zvol cestu, která vede k takové porci svobody, času a peněz, kolik chceš a kolik si zasloužíš! Jak myslíš a jednáš, tak se budeš mít! Pro jakou cestu se dennodenně rozhoduješ, takové budeš mít výsledky, život i peníze!

Členství › partnerství v klubu je investiční příležitost, nevnímej jej pouze jako náklad a pasivní obsah! Vzdělávání, sdílení, komunita a obsah mají silné pákové efekty na peníze i výsledky v podnikání! Nejsme klubem "osobního ezo rozvoje", ale míříme na podnikání v praxi! Smyslem není pouze pasívně konzumovat "moudra" a obsah. Využij prostor klubu k prezentaci svých podnikatelských záměrů. Přidej svou expertní hodnotu, buď aktivní ve prospěch svůj, ve prospěch svého podnikání i ostatních členů klubu! Neptej se, co dostáváš, ale řeš, co umíš a co můžeš nabídnout ostatním! Nezapoměň, že prosperita, peníze a bohatství se dělají procesem myšlení. Zde investuješ do své "myslivny", buď aktivní › investuj inteligentně!

Buduj  s námi svoji budoucnost na PRAVÉ STRANĚ!

 Od počátku roku 2021 je pro mne osobně každý člen klubu můj VIP partner!
Rovné podmínky pro všechny! Podívej se na obsah a nároky vyplývající ze Tvého členství.

Základní výhody

pro každého člena

 • Partnerství a členství v KLUBU IN IN je pro chytré a podnikavé lidi, kteří hledají svou cestu!
 • Členství je pro zájemce o dění a obsah klubu bez rozlišení motivace a toho, zda již podnikáš nebo nikoliv...
 • Patříš do sektoru Z, nebo S. Hledáš cestu mezi své a míříš na pravou stranu CFK.
 • Jsi živnostník, soukromník, OSVČ, nebo začínáš svou cestu a chceš být u toho!
 • Nebo patříš či vědomě míříš do M nebo I cash-flow kvadrantu. Míříš výše a drobné neřešíš!
 • Jsi podnikatel, investor, majitel firmy, nebo systému na vydělávání peněz.
 • Jsi expert, který pomáhá kolegům podnikatelům v jejich růstu!

K máš dispozici celý základní HLAVNÍ OBSAH členské sekce a aktivit klubu!

 • Získáš 15 strategických výhod klubu, které Ti umožní skvělý osobní rozvoj a ukážou cestu!
 • Jsi členem a parťákem skvělé komunity!
 • Získáváš know-how, postupy, návody, právo na sdílení obsahu a právo účast na online i offline akcích klubu.
 • Získáváš stálé 40 % zvýhodnění na placené workshopy, semináře, živé akce, nebo prémiové kurzy z edice KLUBU IN IN!
 • Toto zvýhodnění platí na veškeré akce a aktivity, které jsou realizovány pro zájemce a nejsou součástí obsahu online klubu.

 

JSI VIP PARTNER

KLUBU INTELIGENTNÍCH INVESTORŮ

 • VIP partnerství a členství je určeno nově všem mým parťákům v KLUBU IN IN. 
 • Členstvím v KLUBU IN IN se stáváš parťákem v uzavřené tajné skupině zlatých vítězů a expertů klubu! Víme něco, co ostatní ne!
 • Je to partnerství a členství s výhodami VIP byznys třídy pro majitele podnikání a pro všechny cílevědomé a podnikavé lidi!
 • Víš, že být VIP je myšlení vítězů!
 • Víš, že být VIP je potřeba vítězů!
 • Máš vnitřní nastavení zlatého vítěze tom, co děláš!
 • Mysli a jednej jako podnikatel a buduj herní systém pro svoje podnikání v synergii s dalšími členy klubu v rámci online či offline síťování a setkávání - získáš moji podporu!
 • Možná chceš být členem VIP komunity TEB a míříš profesionálně k projektům kolem burzy, MTT-WA a dalších...
 • V rámci VIP komunity s Tebou budeme řešit cestu, jak na svět velkých peněz a Tvoje "podnikání na burze"!
 • Získáváš MINDSET podnikatele, investora nebo majitele podnikání.
 • Jsi na vědomé cestě inteligentního investora a vědomě podnikáš pro svůj čas, svobodu a poslání! 

Získáš možnost a právo účastnit se programu

VIP AMBASADOR & EXPERT PARTNER 

VIP AMBASADOR můžeš prezentovat sebe jako VIP partnera klubu (VIP partner klubu inteligentních investorů 😉, to zní dobře!) a KLUB IN IN pro účely svého podnikání, dosahu a vlivu.

VIP EXPERT můžeš se prezentovat jako expert na cokoliv, co pomůže parťákům v klubu na jejich zvolené cestě podnikáním či investováním. Můžeš přispívat do obsahu, máš přednostní právo účastnit se jako expert online i offline akcí klubu. Můžeš se prezentovat jako VIP EXPERT klubu pro účely svého podnikání! Podmínkou účasti v tomto programu je mít svou Digitální vizitku! 

        Jako VIP Partner KLUBU IN IN získáváš navíc:

 • Sdílení typu Partner 1+1, partner sdílí Tvoje výhody členství i zvýhodnění na akce! Toto sdílení je určeno pro životního partnera, potomka, společníka, nebo klíčového zaměstnance Tvé firmy...
 • Možnost veřejné osobní expertní stránky na subdoméně klubu v designu KLUBU IN-IN podle Tvých propozic (může být zpoplatněno extra) formou Digitální vizitky.
 • Prezentuj svůj brand, logo, kontakty, webové stránky a produkty!
 • Zúčastňuj se MasterMindů akcí a tajných spolků Jirky Mazura v KLUBU IN IN › síťujeme, vymýšlíme, děláme... Přednost v případě omezené kapacity mají vždy členové v programu VIP Ambasador & Expert!

 • Toto je podpora Tvého podnikání + promo Tvých vlastních projektů v klubu i mimo něj, pro veřejnost v dosahu a vlivu KLUBU IN IN i Tvého podnikání.
 • Výhody uvedené v tomto výčtu je možné uplatnit po 3 měsících členství KLUBU IN IN. Při přerušení členství je třeba vyčkat opět 3 měsíce pro obnovení VIP výhod. Stejná podmínka platí i pro Tvého Partnera 1+1.

ZIMA 2021

Platnost nabídky a podmínek garantujeme ještě

Pokud členství aktivuješ v tomto období, získáš je pro sebe natrvalo za danou cenu!

Jednoduchá podmínka je nepřerušovat členství či servis!

Inteligentní investor umí investovat svůj čas, svou energii, potenciál, svůj talent a také investice do vzdělání a postupů, které mu přinášejí chtěný zisk. Inteligentní investor ví, že výsledky, peníze a budoucnost se dají naplánovat a chytré investice jsou prostředkem k úspěchu!

Inteligentní investor investuje v pravý čas, zasadí, stará se a sklízí!

Vem prosím na vědomí, že budeme pravidelně zvyšovat ceny s tím, jak roste poptávka či počet členů a přibývá obsahu a příležitostí. Není na co čekat! Přidej se co nejdříve! Pro dlouhodobé členy naopak počítáme s věrnostní slevou 10 % každý rok. Investuješ a určuješ si vstupní podmínky i výsledky. Je to přístup IN IN 🏆.

Vyber si variantu členství podle svých preferencí!

 

 • měsíční opakovaná platba ve výši 1.190 Kč nebo
 • čvrtletní opakovaná platba ve výši 2.970 Kč tj. 3 x 990 Kč nebo
 • roční opakovaná platba ve výši 10.698 Kč tj. 12 x 890 Kč nebo
 • klub na zkoušku ve výši 1.490 Kč na 3 měsíce a poté čtvrtletní opakovaná platba 2.970 Kč

UPOZORNĚNÍ:  Tyto ceny jsou zde nižší, než je oficiální nabídka na webu. Zcela jistě je zvýšíme! Platíme si ty nejlepší lidi v týmu a chceme poskytovat to nejlepší, co se nám v praxi osvědčilo. S přibývajícím obsahem zejména zvýšíme cenu KLUB IN IN na zkoušku! Aktuálně je možnost pořídit si členství jako neplátce DPH a ušetřit tak cash. I tato možnost je omezená. Proto neváhejte a opatřete si software a informační toky pro vaše ZISKOVÉ SEKVENCE MYŠLENÍ.

Nejde i nic jiného, než o peníze, čas, svobodu a kvalitu života. Díky za přízeň! Jirka