🔒  VSTUP DO FREE ZÓNY      |     🔒  HNB AKADEMIE      |     🔒  VSTUP PRO ČLENY       |    🔒  WINSIGNALS   

DARUJI VÁM MAGICKÉ MYŠLENÍ


aneb jak používat “chytrou mašinku” a malá lekce “záhadologie”.

Každý z nás něco jiného říká, něco jiného dělá, něco jiného si myslí a něco jiného skutečně potřebuje!

Vzorce toho, co říkáme, co děláme, co si myslíme a co skutečně potřebujeme jsou ovlivňovány mnoha okolnostmi. Naše přesvědčení, myšlenkové vzorce, archetypy našeho životního příběhu vznikaly v nějaké prostředí, výchovou, vzory, nasloucháním, zkušenostmi… 

Výsledek je takový, jaký prostě je. Stav našeho štěstí, okolností života, peněz, zdraví, prostředí je výsledkem mixu prostředí, vlivu systému, osobní motivace, úrovně poznání. Jak jste s tím spokojeni? 

Psycholog Carl Gustav Jung stanovil orientačně čtyři základní psychologické funkce:

Vnímání, které nám říká, že něco reálně existuje.
Myšlení umožňuje rozpoznat, co to je.
Cítění nás informuje o tom, jakou to má hodnotu.
Intuice nám říká, odkud to přichází a kam to jde.

Věci a okolnosti existují tak, jak je vnímáme. Skutečnost ale může být odlišná. Vše je o úrovni poznání a o schopnosti vnímat, myslet, cítit…

Myšlení je kategorie z oboru “záhadologie”. Nikdo neví, odkud pochází, jak vzniká, k čemu je, ale všichni si myslíme, že… Jak myslíme, tak se máme. Myšlení může být logické, sociální, vědomé, podvědomé, podprahové, tvůrčí, intuitivní, prostě různé…

Mezi námi, s tím kusem šedé hmoty, co váží tak 1250 až 1400 gramů a spotřebuje 20 % energie, kterou “vyrobíme”, můžeme dělat zázraky. Sto miliard nervových buněk a každá má kolem 10 tisíc synapsí a neustále to pracuje, nebo něco dělá. Na tu “chytrou mašinku” zatím nemá ani Apple se svým procesorem M1, ani neuronové či kvantové počítače. Jak tu mašinku používáte, takové to máte!

K cítění máme dány smysly – zrak, sluch, hmat, čich, chuť. Jsme vybaveni miliardou senzorů k poznávání světa a k tomu, jak tento svět vyhodnocovat. Umíme ale svět kolem sebe vyhodnocovat správně?

Přidáváme rozum (někdo také ne), intuici, emoce. Psychosomatická, chemická i hormonální továrna vyrábí naše aktuální rozpoložení. Z něj vznikají emoce, myšlenky, dějí se věci. Jak se cítíme, tak myslíme a následně děláme. Běda, když je ta továrna rozhrkaná.

A někde uvnitř na různých místech naší hlavy se dějí prapodivné věci. V neokortexu, v šedé kůře mozkové, se nám soustřeďují a protínají neuronová vlákna, synapse a vytvářejí nejdokonalejší výpočetní středisko ve známém vesmíru. V limbickém systému se nám protínají funkce různých částí našeho superpočítače, vytvářejí základy mozkového kmene a podporují funkce emocí, chování, paměti a ovlivňují vybrané receptory. Z mozkového kmene vychází svazek nervových vláken zvaný retikulární formace, která ovlivňuje a aktivuje řadu funkcí, jako je spánek, bdění, dýchání, ovládání receptorů, vědomí, sexuální vzrušení. Retikulární systém je pravděpodobně branou, kudy vstupují do mozku informace, které mají vliv na emoce, jednání a ovlivňují vše, čím žijeme. Někde tam uvnitř se nachází život, duše, naše JÁ. Kdo toto vymyslel a proč?

OK, to stačí! Jistě nemám ambice fušovat do řemesla psychologům, neurovědcům a všem těm badatelům kolem lidského mozku, vědomí, myšlení. Pouze chci, abyste žasli spolu se mnou nad dokonalostí tohoto výtvoru přírody, vesmíru (?) a abychom se zamysleli, jak s ním zacházíme.

Vraťme se na začátek, ke svému dětství. Pokud jsou okolnosti a prostředí v zásadě normální, rodí se každé dítě jako podnikatel, resp. jako tvor podnikavý, který má evoluční úkol naučit se používat kapacitu a možnosti svého mozku a sama sebe. Za tím účelem podniká, co může, co umí… Zde je kámen úrazu. Ve skutečnosti podniká převážně to, čemu je učen ostatními a s jakými úmysly. Podnikavost dítěte je časem zadupána do země, ztracena, zapomenuta. Je mu přidělena jiná úloha (poslání zaměstnání, něco).

Dítě se narodí jako svobodná bytost s vědomím, že je středem vesmíru, že se vše točí kolem něj a může dělat to, co jej baví, čím se rozvíjí. Že může objevovat, rozvíjet to, co je v něm. Rodiče, škola, prostředí a systém to ale otočí jiným směrem.

Zásadní dar, který nám byl dán, je magické myšlení!

Ano, jsou to pohádky, svět fantazie a představivosti. Svět princezen, draků, čarodějnic, zloduchů i hrdinů. Ve své fantazii jsme se stávali princi, králi, rytíři, nebo klidně piráty, magnáty, vílami, či kouzelníky. Kdo by nechtěl vlastnit kouzelnickou hůlku, knihu kouzel, Svatý Grál, návody na štěstí, na zázraky, na peníze, na jistoty… Prr, zabrzdi, Jirko, to už jsi skoro v dospělosti!

Ano, časem se dětská mysl, svět fantazie, imaginace a bezbřehé představivosti obrousí a stáváme se občany (ovčany), zařadíme se do systému (kvůli tomu jsme se přece vzdělávali), zazávazkujeme se, zadlužíme se, začneme se ohlížet po těch jistotách. Zpočátku s nadšením, později s rozpaky, ještě později i se zděšením či zklamáním začneme vyměňovat svoje dětské sny a fantazie za realitu jiných lidí, svůj čas za peníze, svou svobodu, svůj potenciál a talent dáme na oltář vlasti (systému, jiných lidí, nebo prostě zahodíme do žumpy). Potom se čas a život překulí a v jistém čase začneme říkat, že už to nemá cenu, že se to nedá změnit, že se to už nějak doklepe… Prrr, zabrzdi, to jsou lehce děsivé myšlenky, Jirko!

Zásadní uvědomění je, že se vše děje výhradně v naší hlavě. Naše dětství, naše začátky, nadějné mládí, kariéry, projekty, nápady, sny, vize, záměry, plány… Že vše pokračuje v rámci různých okolností, prostředí, událostí, čas utíká, pracujeme, honíme kariéry, bereme hypotéky, uzemňujeme se, zklidňujeme. Začínáme se obávat… Nebo rovnou bát. Budoucnosti, toho, co řeknou ostatní, chudoby, podlomeného zdraví, stáří… Vše se to odehrává v naší hlavě. Jak s tou mašinkou, co máme uvnitř zacházíme, tak se vše průběžně děje! Svobodně, nesvobodně, závisle, nezávisle, bohatě, chudě, nádherně, mizerně. Jaké si to uděláme, takové to máme…

Ano, jsme-li děti, stěží ovlivníme, kdo, proč a s jakým úmyslem nám něco do hlavy nasouvá.

V období vzdoru, revolty a prvního sebeuvědomění máme šanci začít věci měnit. Můžeme se začít rozhodovat, zda jít s proudem, nebo proti proudu. Svoboda dospělosti je nadějná. Ale vzorce myšlení, přesvědčení, jednání a zkrátka toho, jak používáme tu svou “chytrou mašinku”, jsou rozhodující. Někdo ani nepostřehne ty okamžiky, kdy se může začít rozhodovat sám za sebe, svobodně a nezávisle. Protože na to nemá čas, motivaci, nebo jej to nenapadne.

“Haló, tady jsem!” Ozývá se někdy z hlavy tajemný hlas. Vynořují se sny a vize, záměry a plány, které jsme zahodili. Nebo opět jiné “Haló, tady jsem!”. To jsou nové myšlenky, nápady, sny, záměry… Ale bojujeme se světem. Nejsme sami. Jsou kolem nás takoví, kteří nám říkají, co a proč máme dělat. Nebo proč to, či ono dělat nemáme. A tak pořád kolem dokola. A ta naše “chytrá mašinka” začíná hloupnout, protože se dostává do koloběhu.

Každý z nás něco jiného říká, něco jiného dělá, něco jiného si myslí a něco jiného skutečně potřebuje!

Napoleon Hill napsal:

Můžeš dosáhnout čehokoliv, co si umíš představit a čemu tvoje mysl uvěří!

Mně tato věta změnila naprosto život. Pro její hlubší uvědomění jsem musel jít lehce proti proudu myšlení lidí kolem mě.

Že mohu dosáhnout čehokoliv, musí být moje myšlenka, představa a silná víra. Je naprosto jedno, co si o tom myslí ostatní! Naučil jsem se ignorovat to, co si myslí ostatní o tom, co mohu, nebo co bych měl dělat. Protože Napoleon Hill v té větě měl na mysli právě mě a mou mysl, mou “chytrou mašinku”, ne tu ostatních lidí!

To, co si umím představit, to je svět fantazie. Je to imaginace, představivost. Jsou to ty představy, vzorce a nastavení v té moji “chytré mašince”. Nemá to nic co do činění s “mašinkami” jiných lidí. Je to můj svět fantazie. Mohu si představovat, projektovat, tvořit, počítat, dělat, jak se mi zlíbí a co chci.

A také je zde to slovo uvěřit. Ano, mohu dokázat jen to, čemu uvěřím opravdově, s vášní. Nic mě nezastaví, neznám překážky, nikdy to nevzdávám, pokud mám víru ve svůj sen, ve svou vizi, ve své záměry a plány. Je to jasné?

Ano, to jsou tři magická slova ▹ mysl, představivost a víra. Z nich vzniká něco tajemného, co mě vždy ohromuje, uvádí mě do mého světa, vytváří to můj svět, mění vše, nač pomyslím a nahrazuje onu kouzelnou hůlku z dětství.

Spojením tří slov
MYSL + PŘEDSTAVIVOST + VÍRA
vzniká magické myšlení!

Všichni, kdo čtete tento článek, jste vlastníky ▹ chytré mašinky = mozku!

✓ Jste schopni vnímat, cítit, myslet a používat intuici!

✓ Všem vám byla dána do vínku svoboda, váš čas, potenciál, talent!

Ve své “chytré mašince” můžete spojit tři magická slova

MYSL + PŘEDSTAVIVOST + VÍRA

a obnovit to, čím byla obdarována každá lidská bytost, a sice

MAGICKÉ MYŠLENÍ!

Magické myšlení je schopnost tvořivě užívat svůj čas, svou svobodu, svůj potenciál, svůj talent ke svému prospěchu a přeměňovat sny, vize, záměry a plány v realitu a ve výsledky.

Proč? Protože prostě můžete! Otázka je pouze, chcete-li…

✓ Magické myšlení může být nebezpečná zbraň v rukou hlupáka či člověka nevědomého. 

✓ Na druhé straně je to výrobní nástroj pro tvoření, pro dělání, pro budování vlastního světa, pro tvorbu umění, vztahů, zdraví, hodnot, peněz, bohatství, prosperity… 

✓ Magické myšlení vás napojí na zdroj, propojí s lidmi, předělá okolnosti, změní architekturu vašeho světa, nasměruje flow příležitostí, peněz, dělání… Je to opravdová magie, nepotřebujete kouzelnou hůlku, když tuto schopnost máte ve své hlavě!

Znáte jistě moji hlášku, že peníze se nevydělávají prací pro někoho, ale že se dělají myšlením!? Jistě ano. 

☞ Opravdové bohatství a opravdu šťastný život se dějí magickým myšlením!
☞ Blíží se Vánoce, které budou v dnešní zavirované době zvláštní.
Neřešte krize a neštěstí okolního světa.
Nedávejte důraz na dárky, hmotu, radovánky.
Zkuste si nadělit to nejcennější a nejhodnotnější.
Udělejte se čas pro sebe (protože je váš).
Dopřejte si svobodu (protože je vaše).
Objevte pro sebe opět svůj zdroj magického myšlení!

Ptáte se, jak to máte udělat? 

Chtěl jsem vám dnes darovat MAGICKÉ MYŠLENÍ. Ale přiznám se, neumím to. A ani to není zapotřebí. Protože vy jej máte. Tak vám daruji návod na to, jak a kde jej opět objevit!

Teď udělejte přesně to, co vám píšu!

 

☛ Pěkně si zvedněte ruku ke své hlavě a ťukněte si na čelo! Váháte?
☛ Už to děláte? Tak šup na to!
☛ Ruku k hlavě a pěkně ukazováčkem přesně tam, kde máte “myslivnu”.
☛ Ťuk! Ťuk! Ťuk!
☛ Klidně přidejte! Ťuk, ťuk… Máte to tam! Je uvnitř!
☛ Máte ve své hlavě schováno “magické myšlení”!
☛ Nyní se opět objevilo. Naučte se je znovu používat! 
☛ Nadělte si kolem Vánoc naději…

Dopřejte si čas a svobodu pro to, abyste začali opět používat sílu imaginace, představivosti a zejména používejte svou “chytrou mašinku” na své magické myšlení. Věřte tomu, že je ta vaše mašinka na to dobře vybavena. Pouze musíte mít chuť a motivaci. Nebo ještě lépe odvahu a opravdovou touhu!

Začněte opět spřádat odvážné sny, vize. Začněte magicky vytvářet záměry a plány, změňte magicky nechtěnou realitu. Neshánějte se po kouzelné hůlce, neshánějte Svatý Grál, zaručené návody a něco… To “něco”, co opravdu potřebujete, se nachází výhradně ve vaší hlavě! Začněte to používat. Mimochodem, ta “chytrá mašinka” patří pouze vám, nikomu jinému a nesete výhradní odpovědnost za její používání. Nesete výhradní odpovědnost za svůj čas, za svou svobodu, za své zdraví, za vztahy s lidmi, za své výsledky, za využívání svého potenciálu, talentu a svého JÁ. 

Je to vaše JÁ! Jeho významnou součástí je schopnost magického myšlení. Je vaše! Nepromarněte již ani minutu svého času, ani kousek své svobody, svého potenciálu. Myslete na sebe, abyste mohli magicky vytvářet svět, ve kterém se budou dobře cítit i ostatní! 

Důležité nakonec ▹ uvědomte si, že magické myšlení nemá rádo slova jistoty, nesvoboda, strach, obavy, klídek, lenost, komfortní zóna. Nesmí být rušeno zónou vlivu jiných lidí. Musí být autentické, osobní, svobodné, nezávislé, odvážné, vášnivé, nespoutané. Pouze tak může nadělit splněné sny, vize, představy, záměry, plány a chtěné výsledky! Napojeno na zdroj a pracující ve zdravém prostředí ”chytré mašinky” ve výhradní prospěch svého majitele, k jeho výhradnímu prospěchu a na jeho výhradní odpovědnost – takto funguje magické myšlení nejlépe!

Přeji vám krásný magický čas Vánoc a přelomu roku. Nechť je ten další pro vás magicky nejlepší!

Držím vám palce v objevení vaší magické mysli a napište, co jste vymysleli. Neboť to, co si umíte představit, vymyslet a čemu uvěříte, to se může stát realitou.

Pěkné Vánoce všem!

Jirka

PS: Pozor na sílu a zákonitosti imaginace a magického myšlení!

➦ Dej pozor, po čem toužíš!
➦ Dej pozor, co si představuješ!
➦ Dej pozor, co říkáš!
➦ Dej pozor, co děláš!
➦ Dej pozor, na co myslíš!
➦ Dej pozor, co opravdu potřebuješ!

Magie Tvého myšlení Ti způsobí přesně to, nač myslíš, nikoliv to, co si přeješ!

Každý z nás po něčem touží, každý z nás si něco představuje. Každý z nás něco jiného říká, něco jiného dělá, něco jiného si myslí a něco jiného skutečně potřebuje!

Pokus se tyto věci dát do souladu a synergie! Každý z nás si udělá svůj svět tak, jak používá svou “chytrou mašinku”. Svět každého je výsledkem toho, po čem opravdu touží, jak dalece to miluje, jaký užitek z toho mají lidé v jeho světě, jak a kolik mu zaplatí, aby dělal dobře to, co dělá rád, co si představuje a jak využívá svou schopnost imaginace či magického myšlení!

Komentáře
 1. Díky za inspiraci.
  Je třeba se vrátit do dětských let, kdy jsme věřili, že všechno je možné. A žili jsme ve světě fantazie. Bohužel stres a strachy nám brání naplňovat naše cíle. První krok je zastavit se a zbavit se stresu. A pak hledat nové příležitosti.

 2. Josef Kořen napsal:

  Nazdar Jiří.
  Přesně jsi uvedl souvislosti při aktivním uvažování a přemýšlení.
  Výborně !
  Přejme si, abychom mohli i v příštím roce uvažovat pěkně, ve zdraví a magicky. S díky, J.Kořen-Louny-petr125.

Komentáře nejsou povoleny.