🔒  VSTUP DO FREE ZÓNY      |     🔒  HNB AKADEMIE      |     🔒  VSTUP PRO ČLENY       |    🔒  WINSIGNALS   

FINANČNÍ PÁKA SVOBODY, ČASU A PENĚZ

Jak lze využít finanční páku svobody, času a peněz na burze?

Na co myslí pokušitelé štěstí na burze?

Možná patříte také mezi nás tradery, burziány, podnikatele na burze. Možná pokoušíte štěstí, zajímáte se o příležitost. Důvody jsou v podstatě jasné – hledáte cestu k vydělávání peněz, možná máte i vyšší cíle a důvody.

Když se ptám lidí, co je táhne k burze a k obchodování na burze, jmenují jako nejčastější důvody:

✔︎ Chci vydělávat peníze.
✔︎ Chci vydělávat hodně peněz.
✔︎ Chci vydělávat peníze jednodušeji.
✔︎ Chci více svobody a času pro sebe.
✔︎ Hledám cestu k finanční svobodě a nezávislosti.
✔︎ Hledám cestu ze systému a ke svobodě.
✔︎ Hledám příležitost k jednoduššímu vydělávání peněz.
✔︎ Baví mě čísla, grafy, technika a vidím v tom peníze.
✔︎ Baví mě být sám pro sebe a nezávislost.
✔︎ Baví mě užívat si čas podle sebe a při tom vydělávat.
✔︎ Baví mě podnikat jinak, nezávisle a sofistikovaně…
✔︎ Baví mě budovat podnikání s penězi a řízení investic…

Těch vět a sdělení bych mohl napsat ještě desítky, ale všechny se točí kolem několika slov. Jsou to zejména peníze, svoboda, nezávislost, cesta ze systému, čas, možnost vydělávat snadněji, jinak a více. Méně potom podnikání, řízení investic. Tomu rozumím, protože to chce více odvahy, zkušeností a také vědět, jak na to. 

Na burze sleduji několik skupin lidí. Nepřekvapivě jejich motivace, přístup a výsledky kopírují jejich život a bytí v příslušné straně cash-flow kvadrantu. Všichni chtějí totéž, možná říkají věci a cíle podobně, ale přístupy a výsledky se liší.

Možná teď prozradím něco, co bych neměl

Možná to někoho odradí, ale pro jiného to může být výzva. Ale bude dobré si pár věcí ujasnit.

FINANČNÍ PÁKA SVOBODY, ČASU A PENĚZ. Jak změnit ambice a pokusy na burze v podnikání?

Nejpočetnější skupina lidí na burze jsou hledači štěstí z “levé strany”. Ano, je to potvrzení Pravidla 80/20 v praxi. Je to 80 % malých a naivních traderů, kteří mají na burze méně, než 20 % peněz a o většinu z nich přicházejí.

Důvodem jsou zejména návyky z “levé strany”. K burze a ke spekulacím přistupují jako k náhradě za stávající práci a výdělek. Za málo peněz mají velká očekávání.

Jsou to spíše sny a představy. Rádi čtou knihy o burze a sledují desítky zdrojů a prostě neustále hledají něco, jako “svatý grál” a zaručené postupy. Stávají se snadnou kořistí profesionálů…

Lidé práce hledají jistoty, snadné návody, pasívní příjmy bez práce. Podceňují vzdělávání, pravidla a nerozumí tomu, jak o burze přemýšlejí ti opravdu úspěšní. Neplánují, ale honí příležitosti. Podceňují rizika a doufají ve štěstí. Občas jim to vyjde. Levostranný mindset je ale dříve nebo později doběhne. 

Jinak k burze a ke spekulacím přistupují bohatí lidé, podnikatelé a profesionální investoři. Ano, mají zdánlivě stejné a podobné cíle – také chtějí vydělávat peníze. Ale protože mají jiný mindset, jiné přemýšlení, umí uchopit příležitost na burze jinak a často podstatně lépe.

Nerad to říkám, ale musím prozradit jednu věc, kterou v reálu vidím. 

Na burze pokušitelé štěstí z “levé strany” o peníze přicházejí snadněji a rychleji.

Ti, kdo mají na burze více peněz a k tomu zkušenosti z podnikání, jsou zpravidla úspěšnější. 

Ti, kdo mají podnikatelské zkušeností a přemýšlejí o burze jako o podnikání, ti jsou podstatně úspěšnější. Umí plánovat, drží se strategií a pravidel, mají více pod kontrolou rizika a svoje rozhodování. Protože se umí na burze udržet déle, dávají si podstatně větší šance se naučit!

Zde se ukazuje zásadní fenomén.

👉 Ten, kdo chce na burze rychle vydělat, rychle prodělá.
👉 Ten, kdo si dá za cíl se dlouhodobě udržet a naučit se, má podstatně větší šanci!
👉 Ten, kdo přistoupí k burze jako podnikatel a dá do procesu spekulací inteligentní byznys model, jeho šance na úspěch je největší.

Kdo dá na burzu málo, přijde o to málo rychle. Kdo umí dát na burzu hodně, umí si přidávat snadno a spolehlivě. Je to o mentálním přístupu, burza a dění na burze jsou pro každého stejné. Vše je pouze v hlavě!

V praxi se ukazuje, že bohatí na burze bohatnou a chudí chudnou. Výsledky na burze prostě odrážejí způsob myšlení a jednání. Burza a podnikání na burze jsou prostě mentální proces. A jak je nám známo, peníze se vydělávají procesem myšlení. 

Zde je možná klíčová informace. Lidé s myšlením “levé strany” berou burzu jako práci. Hledají jistoty a řeší, kolik vydělají za čas věnovaný burze a chtějí hodně za málo práce. Mají málo času, protože nemají svobodu času. Paběrkují příležitosti na burze, když jim někdo povolí kousek svobody a přidělí čas.

Lidé na “levé straně”paběrkují zbytky času a chtějí výsledky rychle, protože doufají ve výdělky a šanci utéct ze systému. Ten je však neúprosný a jako magnet je neustále přitahuje zpět.

Je to tak – nedostatek svobody způsobuje nedostatek času a zmenšuje prostor pro vidění příležitostí. Život na “levé straně” je většinou i životem finančního omezení až nedostatku. Lidé s mála penězi na burze doufají ve štěstí, hodně riskují. Hledají štěstí, chtějí peníze rychle, jsou netrpěliví. 

Úspěchy je uvádějí do euforie a již si projektují světlo na konci tunelu, kdy se vidí být na piedestalu úspěchu s vidinou velkých peněz… Neúspěchy na druhé straně devastují ego, příležitosti a sny o penězích a svobodě odsouvají do neurčitého prostoru snů a blouznění… Za vším je to problikávající světélko svobody.

Ano, lidé doufají ve svobodu a hledají k ní cesty. Protože však nemají pod kontrolou svojí svobodu a čas, tak jim paradoxně svoboda a čas neustále unikají. Pokud nemáte svobodu a čas pod kontrolou, nemůžete využívat jejich pákové efekty…

Burza není hra pro pokušitele štěstí, kteří si hrají bez znalostí základů  tohoto podnikání a pravidel! Ale toto zjistí zpravidla až po pár neúspěšných pokusech.

Finanční páka svobody, času a peněz

Podnikatelé, investoři a lidé na “pravé straně” cash-flow kvadrantu mají jiné vnímání těchto slov.

Svoboda je nejen hodnotou a cílem, ale je i prostředkem a pracovním nástrojem. Mám-li zabezpečenou kvalitu života jinak, než spekulacemi na burze, nemusím se na burze honit za štěstím. Prostě mohu vnímat burzu jako byznys, jako další prostor pro podnikání. Mohu se rozhodovat svobodně o času, který tomu věnuji i o způsobu, jak k tomu přistupovat. Nejsou zde žádné tlaky ve stylu “musím, sním, doufám”. 

Rozhodování o tom, co na burze dělat, podléhají v hlavě podnikatele procesům plánování, pravidel, strategie. Bohatí lidé neriskují, protože vědí, že bohatství se buduje postupně. Bohatí lidé bohatnou, protože používají páku svobody a svého času, přidávají páku peněz a vědí, že trpělivost, pravidla, strategie a disciplína vedou ke chtěným výsledkům!

Svobodu můžete požít na dělání bez cílů, nebo vědomě a chytře. Můžete využít její finanční páku v procesech podnikání!

Čas také obsahuje finanční páku. Buď to chápete, nebo ne. Podle toho se odvíjí vaše výsledky.

FINANČNÍ PÁKA SVOBODY, ČASU A PENĚZ. Jak změnit ambice a pokusy na burze v podnikání?

Peníze – u těch je to jasné! Peníze samy o sobě mohou mít v sobě finanční páku, pokud je používáme pro dělání dalších peněz. Nebo je můžeme utratit, či s nimi hazardovat, potom nevědomě používáme páku proti svým zájmům. Je dobré znát a používat páku peněz vědomě!

Burza jako podnikání v postzavirované době?

Vždy jsem se díval na burzu jako na příležitost pro chytré řízení peněz. Každý začíná na burze formou hry. Učí se, vzdělává se a nabírá zkušenosti. Postupně se tato hra mění na hru více profesionální.

Podnikatelé si uvědomují, že život i podnikání jsou hra. Žijeme v herním systému, nakonec to máme vědecky podpořeno teorií her. Jde o to:

na jakém hřišti hrajeme a jaká pravidla zde určují výsledky

Zatímco lidé na “levé straně” jsou zvyklí hrát na hřištích jiných lidí podle jejich pravidel a pouze doufají, že se hry zúčastní a sem tam inkasují nějaký ten úspěch, lidé na “pravé straně” to mají jinak.

Používají svobodu, čas a peníze na to, aby budovali vlastní hřiště, vlastní herní systém a pravidla. Hrají podle pravidel, kterým rozumějí a která předurčují chtěné výsledky. Hrát podle vlastního herního systému je pákový projev svobody a času. Je to vědomé otočení reality chtěným směrem. 

Kam zaměřuješ pozornost, tam to roste!

Aby podnikatel na burze věděl, kam má zaměřovat pozornost, potřebuje o burze, příležitostech a o tom, jak to vše funguje, něco vědět!

Podnikatel na burze vědomě využije svobodu a svůj čas k procesu učení, vzdělávání, hledání a poté pečlivě plánuje postupy, strategie a zejména si stanovuje pravidla, která vyhovují jeho naturelu, schopnostem a plánům v podnikání. 

Podnikatel není limitován svobodou a časem, proto může obojí používat podle svých záměrů a plánů. Na burze obchoduje, když je mentálně a fakticky připraven a má na to opravdu čas tehdy, když jsou příležitosti. Ne tehdy, když mu čas někdo přidělí. Rozdíl mezi tím, že můžete kdy chcete a jak chcete a tím, že se účastníte pouze v přiděleném času, určuje výsledky a může být dramaticky významný. 

Nejvíce peněz na burze vydělávají lidé, kteří chápou Pravidlo 80/20 či 90/10 v podnikání a obchodují tehdy, kdy vidí příležitosti, které vyhovují jejich pravidlům a poznání. 

Nejvíce peněz na burze prodělávají ti lidé, kteří “nemají čas” a v omezené svobodě honí na burze “příležitosti” za každou cenu, protože chtějí “udělat” nějaké ty obchody v časech mezi plněním jiných “povinností”. 

Ale takto burza nefunguje, vůbec se nepřizpůsobuje tomu, kdo má či nemá čas, svobodu či peníze.

Naopak, svobodu, časem a penězi se musíme přizpůsobit tomu, co se na burzách odehrává. Pouze tak efektivně využijeme finanční páku svobody, času i peněz.

Málo svobody, málo času a málo peněz znamená – malá finanční páka… Vycházíme-li z rovnice SVOBODA = ČAS = PENÍZE, potom, je jasné, že o burze platí ono “bez peněz do hospody nelez”, ale v rozšířené formě “bez svobody, času a peněz na burzu nelez”.

FINANČNÍ PÁKA SVOBODY, ČASU A PENĚZ. Jak změnit ambice a pokusy na burze v podnikání?

Jaké je řešení pro začátečníky a pokušitelé štěstí?

Dnešním článkem není cílem kohokoliv odradit. Cílem je pouze navigovat v myšlení. Pokud začínáte, přemýšlejte, co je vaším cílem na burze. Jistě to jsou peníze! Ano, to je logické. Potom je ale jasné, že chcete-li hodně peněz na konci, musíte jich mít přiměřeně i na začátku. A musí to být prostě něco, jako “rizikový kapitál”. 

Řeklo by se, že nejlépe je tak 100 tisíc EUR, či milión. Peníze nedělají peníze. Peníze dělá podnikatel svým myšlením. Ale peníze může dělat pouze tehdy, má-li do čeho budoucí úrodu sázet a poté, jak se o ni stará. 

Nicméně pro proces učení je možná začít i s méně penězi, to je jasné. Co je ale bezpodmínečně nutné?

Zkusíme si to nadefinovat tak, jak to vyplývá z článku. 

✅ Je třeba hru na burze nastavit jako profesionální trénink, něco jako profi demo hru a poté profi trénink s malými penězi. 

✅ Poté je možné zvyšovat sázky a vylepšovat strategie, přidávat záměry a cíle až v pokročilé etapě učení!

✅ Chcete-li dosáhnout zisku, musíte se naučit pracovat penězi jako podnikatelé!

Chcete-li přidat ke svým ziskům i svobodu, čas a nezávislost, musíte s těmito hodnotami pracovat jako podnikatelé již od začátku. 

Vyvarujte se “zneužívat” omezenou svobodu na příděl a zbytky času, které vám zbudou poté, co je někomu dáváte za peníze, na to, abyste rychle zbohatli! Takto to nefunguje!

Proto se naučte věnovat svobodu, čas a pozornost burze tehdy, kdy to dává smysl (nikoliv, když vám někdo čas přidělí). Tím se naučíte využívat finanční páku svobody a času. Pravděpodobně vyděláte více a pochopíte, jakou páku v sobě mají svoboda a čas. Poté klidně přidejte i peníze!

Výsledek na burze v penězích je přímo úměrný součinu svobody, času, peněz a finanční páky i finanční účinnosti tak, jak je můžeme na burze používat.

Cesta podnikatele na burze je vědomá cesta – je to o pochopení fenoménu svobody, času, je to plánování, strategiích, záměrech. Je to o vzdělávání a pochopení. Je to o budování vlastního hřiště pro podnikání a vlastního herního systému a pravidel. To je podnikání, musí obsahovat vize, záměry a plán. Součástí jsou strategie pro řízení peněz a rizik.

Jistě jste si všimli, že podnikatelské strategie na burze neobsahují nahánění příležitostí, zajíců a doufání. Doufání, že když mám chvíli čas, tak prostě vydělám. Někdy to vyjde, ale často ne.

ŘEŠENÍ JE > VZDĚLÁVÁNÍ!

Moje zkušenost je, že 90 % úspěchu každého podnikatele v jakémkoliv oboru je to, že se vzdělává nejen v tomto oboru, ale také v tom, jak podnikat. Je třeba získávat dovednosti, které se ve školách neučí a v zásadě se špatně načítají i z knih. 

Řešením, jak na burze podnikat úspěšně je tedy nejen vzdělávání o tom, jak to na burze funguje. Ale zejména vzdělání o tom, jak na burze myslet jako podnikatel a jak využít finanční páku svobody, času a peněz správným způsobem!

Naše cesta ke vzdělávání je o systematickém, promyšleném a fungujícím systému, kdy se vzděláváme v tom, co nás baví a v čem chceme být úspěšní a k čemu zaměřujeme pozornost.

Opravdové vzdělávání je o teorii a praxi. Opravdové vzdělávání je o lidech, jejich příbězích, o zkušenostech a faktech.

Burza a podnikání na burze je dynamický systém. Základy a podstata zůstávají a okolnosti či podmínky se neustále mění. 

Našim základem je kurz HRAJEME SI NA BURZE v různých modifikacích. Základy jsou naše hřiště, náš herní systém prověřený časem a příběhy tisícovek lidí.

Postupně jsme přidali cestu PODNIKÁME NA BURZE, která je o tom, přeměnit postupně hru a fázi učení v hru profesionální. Přidáváme podnikatelské záměry a postupy. Věnujeme se řízení investic, vymýšlíme byznysové modely, třeba MultiTerminal Trading.

Zjednodušujeme si život a přidáváme analytické metody jako je naše Situační Analýza Online, kterou přetavujeme do informačního servisu WinSignals (burzovní predikce). 

V Tajném Expertní Klubu udržujeme komunitu stovek traderů, či burzovních podnikatelů a řešíme měnící se okolnosti, novinky, fakta, vzděláváme se. Chceme chápat naše Tajné Burzovní Kódy a děláme burzu s vizí a záměry podnikatelů.

Řekl bych, že to mnohé z vás může zajímat?

Povídali jsme si o tom všem online ve čtvrtek 11. června 2020 s pár šikovným tradery, absolventy našich kurzů a parťáky v našich projektech na webináři:

FINANČNÍ PÁKA SVOBODY, ČASU A PENĚZ
ZÁZNAM WEBINÁŘE:
Jak změnit ambice a pokusy na burze v podnikání?
Řešení v zavirované době?

FINANČNÍ PÁKA SVOBODY, ČASU A PENĚZ Jak změnit ambice a pokusy na burze v podnikání? Řešení v zavirované době?

 

Jen poznámka na závěr a dva obrázky s grafy

Média se nás snaží utvrdit v tom, že virus je za námi, vše se uvolňuje a můžeme opět spřádat pracovní či podnikatelské plány. Může to tak být, ale také nemusí. Je jisté, že doba následující bude více, než nejistá!

Potvrzuje se mi, že jediná jistota je náš svět online podnikání, specificky v tomto případě online podnikání na burze. Zde se nemění nic. Virus, nevirus, trhy fungují pořád stejně. A budou fungovat i nadále. V zásadě je nám jedno, zda trhy rostou, či klesají. Důležitý je permanentní pohyb, volatilita, likvidita.

Je dobré rozumět tomu, co se na finančních trzích děje. Je nutné mít zde aktivovány peníze, přidat svobodu a čas, protože zde vždy byly, jsou a budou příležitosti.

Říkají nám, že “uvolňují”. Ok, může být. Ale graf vývoje pandemie je zatím pořád rostoucí. Jistoty pro práci a podnikání žádné nejsou, vyhlídky jsou nevalné. 

Proto zaměřím pozornost tam, kde je svět stabilnější a funguje pořád stejně – na burzu!

Mrkněte na tento graf, dosaďte si trendové čáry a zvažte nejbližší varianty vývoje. Nevím jak pro vás, ale pro mě je to příležitost přisypat kapitál na burzu. O tom je druhý graf – cenový vývoj aktiv, ze které jsou zřejmé trendy a příležitosti.

První graf ukazuje šíření pandemie. Je to informace o tom, že optimismus pracovní a podnikatelský není úplně na místě. Rizika pro práci i podnikání jsou významná… Nehledě na vývoj ekonomiky… Druhý graf je také aktuální a jesou z něj zřejmé příležitosti a peníze!

Toto je graf nejistoty a rizika v práci i podnikání!

Toto je graf cenového vývoje aktiv na burze = graf příležitostí a peněz!

FINANČNÍ PÁKA SVOBODY, ČASU A PENĚZ. Jak změnit ambice a pokusy na burze v podnikání?

Klikněte na obrázky pro jejich zvětšení

Probrali jsme na webináři. Získejte záznam zde >>

Tentokráte to bude nejen o tom, jak využít finanční páku svobody, času a peněz v podmínkách zavirované doby, ale také o tom, jak se vzdělávat a jak podnikat na základě poznání a faktů!

KAM ZAMĚŘUJEŠ POZORNOST, TAM TO ROSTE, ALE TAM SE ŠPIČKOVĚ VZDĚLÁVEJ!

Jirka Mazur