🔒  VSTUP DO FREE ZÓNY      |     🔒  HNB AKADEMIE      |     🔒  VSTUP PRO ČLENY       |    🔒  WINSIGNALS   

VYMĚŘENÝ ČAS

Zabijácké věty, které zničí sny, vize a záměry

Lidé mají v různých etapách svého života nejrůznější sny, vize, plány, záměry či cíle. Naprostá většina z nich není nikdy dosažena. V praxi je to tak, že možná 80 % lidí svoje sny časem vypustí úplně a život zredukují na práci, povinnosti a když vyjde čas (a peníze) na trochu zábavy.

20 % lidí projeví více snahy něco pro sebe a pro své sny udělat. Některým se to i podaří. Projeví více urputnosti, nadšení, nasazení, udělají pro sebe a své sny více, než ti ostatní. Rozumím jim a umím v této věci poradit, protože moje nastavení mysli je právě toto.

Nicméně většina lidí, pokud dojde na jejich sny, vize, plány, záměry a cíle, používá myšlenkové (nebo spíše nemyšlenkové) postupy, kterým nerozumím a neumím se na ně naladit. Ani nechci…

Říkají tyto zabijácké věty, které spolehlivě zničí jejich sny, vize, plány a záměry dříve, než se stačí proměnit v jakékoliv výsledky:

 • udělám to až pak,
 • vrhnu se na to později,
 • až dokončím to a to,
 • až mi vyrostou děti, nebo vyměním manžela, umře tchýně, dokončím studium, odchovám psa…

(uvedené berte s nadsázkou 😀)

Jejich povídání o tom, co udělají (až pak, až někdy) se projevuje jako pytel keců, u kterého raději nechcete být, abyste se nenakazili. Příležitosti sedají na rozhodnuté, nikoliv na váhající a neustále výmluvy hledající lidi. Tyto věty vždy obsahují faktor času. Byť máme všichni stejný čas, náš den má stejně 24 hodin, dosahujeme v čase různých výsledků a děje se nám život různě. Podstatou našeho času je, že je jednoznačně vymezen. Pouze nevíme, kolik jej opravdu máme. Odkládáním příležitostí posouváme jejich realizaci do „nikam“. A pak čas opravdu nemáme. Protože jediné, co máme, je

VYMĚŘENÝ ČAS!

Název článku jsem si vypůjčil z mého oblíbeného filmu Vyměřený čas (In time). Popisuje podstatu času tak, jak se to děje v podstatě i v reálu.

Představte si, že víte, že budete žít 85 let. Pak zemřete. Pokud nevyděláte, neukradnete, nebo nezdědíte nějaký čas navíc. Jenže to šlo pouze ve filmu. Příběh ukázal podstatu, kdy čas je nejcennější aktivum, které máme. Je to cennější alternativa peněz.

Vy usilujete o to, abyste měli to nejcennější, to jest čas – pro sebe, pro svoje sny, vize, záměry, plány a cíle. Víte, resp. měli byste vědět, že jste středobodem vesmíru a celý váš život se odehrává kolem vás. Až nebudete, nebude nic. Moudrý člověk znalý tohoto faktu zachází s časem jako s nejcennějším pokladem. Zaměřuje se na smysl a poslání svého života a své sny, vize, záměry, plány a cíle, dává do jeho středu a hlavní dějové linky.

Ti méně moudří lidé časem mrhají, jako by se dal koupit, jako by ho byla spousta. Ale ve skutečnosti je vyměřen všem stejně. Nikdo nemá den kratší, ani delší. Žijí život ze dne na den, z minuty na minutu. Odměřují čas pro odpočinek a těší se na důchod a tím i paradoxně na konec svého času. Na klid, na nic nedělání, na nepovinnosti, na nestres, na konec složitostí a strastí, na konce utrpení. Přežívají a jen občas užívají. Nemají čas ani peníze na lepší kvalitu života. Zabili své sny a vize nepochopením fyzikální podstaty času.

Ano, na rozdíl od filmu víme, že další čas si nekoupíme. Proto nám zbývá jediné – moudře využít ten stávající čas, který máme k dispozici a o kterém víme, že je vyměřený. Pouze nevíme, do kdy. Můžeme život přežívat, nebo prožívat. Můžeme žít život podle toho, jak nám to nalajnoval někdo jiný, nebo jej můžeme prožít podle sebe. Můžeme aktivně žít svůj sen, vize, plány a záměry v reálném čase, tady a teď a nemusíme na nic čekat. Chce to pouze

VZÍT SI ZPĚT SVŮJ ČAS!

Ano, pokud víme a jsme si toho plně vědomi, že náš čas je

 • vyměřený,
 • konečný,
 • plynoucí,
 • nevratný,
 • nelze si jej přikoupit,
 • den každého z nás má stejných 24 hodin,
 • nebo může být ztracený, promarněný, nevyžitý, zneužitý…

Potom se můžeme svobodně rozhodnout! Vzít si zpět svůj čas a zacházet s ním moudře, chytře a strategicky!

Pochopit správně funkci a hodnotu času, může znamenat pochopení nejdůležitějšího zdroje pro náš život. Ano, je to tento VYMĚŘENÝ ČAS. Jiný čas není k dispozici. Jak nakládáte s tím nejcennějším, co máte?

Čas jako aktivum

Ano, čas je cennější majetek (dočasný), než jsou peníze, hmotný majetek, nebo jakákoliv aktiva.  Protože náš blog je o podnikání a specificky o podnikání burzovním, posuneme myšlenku o zacházení s časem k tomu, co vás zajímá. Nejdříve rovnice  v alternativách

ČAS = PENÍZE = SVOBODA

PENÍZE = ČAS = SVOBODA

SVOBODA = PENÍZE = ČAS

Čas, peníze a svoboda jsou součástí nás i vesmíru.

✓ Čas je nekonečný, ale vyměřený pro nás. Peníze nemusejí dávat smysl, nemáme-li čas, nebo málo svobody.

Peníze si představme jako energii, elektřinu, proud aktiv. Bez pochopení faktoru času peníze nevyděláme a kolik jich vyděláme, je projev svobody myšlení a schopnosti myslet.

Svoboda je to vnitřní i objektivní, po čem toužíme a nějak s ní zacházíme. Svobodně se rozhodujeme, jak naložíme se svým časem a zda, kde, jak a kolik vyděláme peněz.

Značka ideál je = užívat skvěle co nejlépe v co nejlepší kvalitě svůj život ve vyměřeném čas + přidat peníze, nejlépe tok peněz, cashflow + užít si toho jako svobodné bytosti a správně a odpovědně svobodu využívat pro naše sny, vize, plány a záměry.

Výše uvedené rovnice nejsou žádná esoterika. Je to fakt. Je to fyzika a ekonomika a reálná podstata toho, po čem bychom měli toužit, pokud patříme do oné 20% skupiny lidí tak, jak jsem je definoval v úvodu. Předpokládám, že cash-flow kvadrant a jak funguje, znáte.

Zaměstnanci prodávají svůj čas, talent, energii a sami sebe za peníze. Tyto peníze jsou vždy omezeny trhem práce a jsou krutě zdaňovány. Lidem práce opravdu nezbývá čas, peníze, ale ani svoboda na to, aby se mohli svými sny zabývat. Protože prostě pracují na snech jiných lidí.

Soukromníci a podnikatelé proměňují v peníze svoje dovednosti, myšlenky a s časem i s penězi pracují efektivněji. Jsou více v tržním prostředí, které je neomezuje výdělky a jsou v podstatně lepším režimu zdanění. Když mají čas a pochopí správně funkce času, peněz a svobody, splní si dosažitelné sny a plány. Píšu dosažitelné, protože život a dělání v kvadrantu P-S na levé straně má svoje omezení.

Nebo můžete být Majiteli svého podnikání, nebo podnikání či projekty budovat, nebo jste vědomými Investory, jste ony M či I na pravé straně cashflow kvadrantu. Pracujete kreativně se svým časem, s penězi i svobodou a váš život se děje v úplně jiné dimenzi. Je to prostě ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ.

Úspěšní lidé na PRAVÉ STRANĚ

cashflow kvadrantu si totiž váží času, peněz i svobody.

 • Umí je užívat
 • Umí s nimi efektivně zacházet
 • Vnímají je jako výrobní nástroj
 • Chápou jejich investiční povahu
 • Umí je multiplikovat, násobit, protože je používají jako páku

Ano, slova čas, peníze, svoboda v sobě obsahují peníze, toky peněz, investiční složku a finanční páku. Správným pochopením a využíváním času, peněz a svobody můžete multiplikovat své sny, vize, plány, záměry, výsledky opravdu velmi silně. Je to myšlení milionářů. Jiný mindset, jiné myšlenkové vzorce. Můžete si je do hlav nasoukat jako Ziskové Sekvence Myšlení, ale musíte průběžně odbourávat ty ztrátové a nežádoucí.

Nevědomí lidé, když začínají podnikat, uvažují pouze o penězích. Faktory času a svobody upozaďují. Ve skutečnosti upozaďují investiční aktiva a strategické výrobní nástroje!

Ale v reálném čase se dějí:

 • myšlenkové vzorce, které soukáme do hlavy,
 • informace, které pouštíme do hlavy,
 • děje se naše konání, akce, rozhodování,
 • zaměřujeme pozornost tam, kde to potom roste…
 • nebo se děje naše podnikání na burze…
 • kam, proč a jak na burze zaměřujeme pozornost, tam se nám potom dějí věci a výsledky.

Vím, že hodně lidí zájem má. Správně v tom vidí příležitost pro peníze a pro relativně snadné zisky. Méně vnímají příležitost pro svobodu a nezávislost. Ono se těžko emočně představuje to, co není, nebo je toho málo… A zcela upozaďují faktor času, nevnímají VYMĚŘENÝ ČAS, protože říkají,

 • až budu mít čas,
 • až později,
 • až pak,
 • až jindy.

A říkají to až do nikdy po celou dobu, po celý svůj vyměřený čas.

Úspěch, kvalita života, čas, peníze, svoboda a vše, po čem toužíme, jsou výsledkem myšlení, schopnosti myslet a zejména také schopnosti správně používat VYMĚŘENÝ ČAS.

Vše, co si vaše mysl umí představit a čemu uvěří, toho můžete dosáhnout. Ale musíte rozumět podstatě pojmům čas, peníze, svoboda. Musíte znát tu rovnici, ČAS = PENÍZE = SVOBODA, opravdu z její podstaty, ne pouze formálně!

Potom neexistují žádná omezení, nejsou žádné hranice! 

Když jsem pracoval pro jiné lidi, vydělával jsem nadprůměrně a měl jsem čas a svobodu na příděl. Nic moc život, ale přežít se to dalo.

Když jsem začal podnikat v obchodě a ve stavebnictví, získal jsem podstatně více peněz a lepší možnosti, jak zacházet se svým časem. Plus svobodu, jejíž omezení bylo dáno provozními náležitostmi podnikání. Čím bylo složitější, tím méně času jsem měl a tím více se svoboda vytrácela… Ale život v podnikání byl samozřejmě lepší a úplně někde jinde, mimo mou předchozí představivost.

Když jsem začal dělat na burze, obchodovat a později i podnikat, otevřely se mi jiné, nové a netušené dimenze užívání času, peněz i svobody. Na tato témata si chci s vámi vyprávět teď, v měsíci červnu. Spolu to dáme!

Neztrácejte čas! Během několika měsíců dosáhnete více, než většina lidí za celý život, když si osvojíte prokázané vzorce úspěchu!

Článek tímto končí a já děkuji za pozornost. Ale budeme pokračovat v tématu již za pár dnů na webináři, na který si již dnes můžete udělat rezervaci a postupně se zapojit do myšlenkového proudu, který vám pomůže investičně lépe využít váš VYMĚŘENÝ ČAS:

Pozvánka na webinář, živé vysílání, které plánuji na neděli 1. května zde:

PROVĚŘENÝ POSTUP, JAK SE NAUČIT INVESTOVAT TÉMĚŘ Z NULY NA MILION

Získejte prokázané vzorce úspěchu a další várku Ziskových Sekvencí Myšlení inteligentního investora!

Díky za pozornost a těším se na akci s vámi, již za pár dní…

Jirka Mazur

P.S. Již nyní můžeme na dané téma diskutovat na vysílací stránce webináře, na kterou přidávám zlatou anketu, jen je třeba se zdarma registrovat!