🔒  VSTUP DO FREE ZÓNY      |     🔒  HNB AKADEMIE      |     🔒  VSTUP PRO ČLENY       |    🔒  WINSIGNALS   

VNITŘNÍ SVĚT VÍTĚZŮ!

TOP zjištění v podnikání › 

Čím se nejlepší liší od průměrných?

Začněme tím, čím se liší svět “jistot” versus svět “nejistoty”?

Neustále je zažíváme a vnímáme. Dáváme jim menší či větší význam. Věci se dějí a my je někdy máme pod kontrolou, jindy ne. Život se odehrává na pomezí jistot i nejistot… O čem je řeč?

Ano, jsou to vítězstvíprohry! Jsou to pocity úspěchu a štěstí střídané pocity neúspěchu, selhání, zklamání. Vše má následně vliv na naše emoční rozpoložení, vnitřní nastavení, myšlenky…

Vnitřní svět vítězů. TOP zjištění v podnikání, čím se nejlepší liší od průměrných? Jirka Mazur, Marian Jelínek

➥ Jak se cítíme, tak myslíme.
➥ Jak myslíme, tak následně jednáme.
➥ Jak myslíme, tak se máme! 

Platí to v životě, v penězích, v podnikání i v pocitech  štěstí. Život jsou prostě série výher i proher.

Náš život je výsledkem prostředí, vzdělání, výchovy, přesvědčení a je modelován mnohými vlivy a okolnostmi.

Rodiče, škola, společnost, práce… Vše je převážně orientováno právě na tu práci. Uč se, aby z tebe něco bylo, abys měl dobrou práci, zaměstnání, jistoty… 

Společnost je orientována na “jistoty”. Ano, tušíte správně, že něco, jako “jistoty” v zásadě neexistuje, ale dobře se tomu věří.

Víra, to je důležité slovo! Náboženská víra ve “vyšší principy” je nahrazována vírou a doufáním v “jistoty”. Tak je dnešní svět nastaven.

V co věříme, co si myslíme o světě kolem a jak následně prožíváme okolnosti života, výher a proher, úspěchů i neúspěchů, štěstí i neštěstí, to formuje naše přesvědčení o světě a o tom, co je  či není možné.

Lidé na Levé straně usilují o lepší život

Chtějí svoje jistoty a nechtějí příliš riskovat. Naučili se mít vztah k práci jako je zdroji peněz a obživy. Vše další je jen takový doplněk k životu. Prodávají svůj čas, svou energii a potenciál za peníze s vírou, že TOTO jsou ty správné jistoty.

Něco jako výhry či prohry raději vnímají jen v rovině sportu, soutěžení nebo jim stačí americké filmy a nekonečné televizní seriály. Lépe se dívat na výhry a prohry jiných lidí, než se příliš angažovat. Strach z prohry eliminuje dělání a touhy po vítězstvích! Vnitřní svět vítězů. TOP zjištění v podnikání, čím se nejlepší liší od průměrných? Jirka Mazur, Marian Jelínek

Je to přesvědčení, co pohání jejich motivaci, vůli přežít a nějak dožít… Občas si užijou přidělené svobody a ve zbytku času, co jim systém poskytuje, si dělají čas na sebe, na rodinu, na přátele a třeba na jednu či dvě dovolené ročně. Slovo dovolená může být od slova “dovolím ti” nebo “dovolím si”, ale vždy limitováno svobodou na Levé straně.

Kariéra, pracovní úspěchy, zajištěná rodina, občasné pocity štěstí, to jsou vlastně také vítězné pocity, které vnitřní motor jedince pohánějí. 

Pokud máte “přesvědčení”, že je to tak v pořádku, máte pravdu. Výsledek toho, jakou pravdu máte, je váš osobní čas, kvalita života, vaše výsledky, výhry a prohry.

Zde jenom poznámka: Výhry, prohry člověka, který je v jednom kole připomínají zploštělou křivku probíhající epidemie. Lidé krotí ambice pro výhry, protože se zároveň bojí proher. Život je více plochý, bez výrazných změn, méně evoluční, více na jistoty… Zploštění křivky v epidemii má podobný záměr, jako zploštění křivky výher a proher v životě – přežít bezpečně, v pohodě a s “jistotami”. Ale jisté není nic…

Lidé na Pravé straně také usilují o lepší život!

Více a ostřeji vnímají hodnoty, jako jsou osobní časkvalita života. 

Peníze a hodnoty dělají procesem myšlení! Je to také práce, ale má jiné parametry. Nic, jako “píchačka” pracovní doby, neexistuje. Práce podnikatele je MYSLET a podnikat!

Podnikatel bere odpovědnost za svůj osud, ale často i za osud jiných lidí do vlastních rukou. Aby tak mohl činit, musí projevovat charakteristiky lídra. I malý soukromník, živnostník se musí umět naučit být lídrem svého života a prostředí svého mikropodnikání. 

Neboť ví, že jaké si to udělá, takové to má!

Malí, střední i větší podnikatelé vytvářejí svůj svět podle svých  vizí a myšlenek. Jejich emoční a vnitřní nastavení se projektuje do procesu myšlení a následných hodnot a procesu podnikání. 

Jak podnikatel myslí, tak se mu vyvíjí podnikání, výsledky, peníze…

Peníze, výsledky, výhry i prohry jsou následkem myšlení! Myšlení má původ v emocích. S emocemi souvisí víra, přesvědčení, vnitřní nastavení, schopnost zdolávat překážky. Emoční odolnost, stabilita, vědomá seberegulace. To jsou podmínky pro úspěch!

Podnikatel je v prostředí, ve kterém probíhá permanentní soutěž. Žádné jistoty nemá.

Má pouze to, co si vymyslí! Snaží se odhalit okolnosti a architekturu světa, ve kterém podniká. Zároveň se snaží budovat firmu a prostor pro podnikání. Buduje dosah a vliv pro sebe a pro svoje myšlenky, vize, plány. Buduje  dosah a vliv pro svoje podnikání! 

Lidé na Levé straně se také snaží o dosahvliv. Ale směrují je pro přežití a pro úspěchy na své Levé straně. Uplatňují dosah a vliv na přátele, lidi v okolí, v práci na nadřízené, kolegy, podřízené. Chtějí stabilizovat svoje “jistoty”, ale zároveň soupeří o vliv a o dostupné zdroje. Tak vzniká motivace pro kariéru, postup, pracovní seberealizaci.

Podnikatelé se snaží o dosah a vliv, protože potřebují zákazníky a klienty. Řídí vědomě procesy poptávky i nabídky, rozšiřují svůj dosah a vliv a chtějí vyhrávat!

Drobná, malá i větší vítězství?

Podnikatelé vlastně musejí neustále vyhrávat! 

Podnikání je činnost realizovaná za účelem zisku. Zisk jsou peníze. Každá prohra znamená ztrátu, každá výhra znamená zisk. Tak to prostě je! 

Podnikatelé neustále bojují o výhody, dosah, prostor, vliv, o zákazníky a jejich peníze.

➥ Když uspějí, mají podnikání.
➥ Když prohrají, nahlédnou zpět do propasti Levé strany.

Motorem je víra, motivace, vášeň, smysl dělání, seberealizace, srdce…

Jaké jsou vnitřní faktory, vnitřní nastavení člověka podnikavého? Jsou to morálka, disciplína, přesvědčení, adaptabilita, tah na branku, vědomá cesta k malým i větším vítězstvím. Víra a odhodlání… To jsou faktory, které na levé straně nejsou důležité, jelikož “jistoty” zaměstnání tyto vlastnosti nevyžadují, ale ve světě podnikání jsou nezbytné.

Co jsou ona vítězství?

Cokoliv, co podnikatel vymyslí, projeví se do následné akce. Výsledek je měřitelný čísly, okolnostmi i pocity úspěchu či neúspěchu. Hodnocení výsledků jsou objektivní i subjektivní. Vycházejí z vnitřního přesvědčení člověka podnikavého a z jeho vidění světa.

Každý posun v podnikání, nové produkty, pochvala, zpětná vazba, peníze, prodeje, objednávka – toto jsou permanentní drobná vítězství, která jsou palivem pro vnitřní motor podnikatele.

Série neúspěchů, kritika, selhání, odchod zákazníka jinam, vyschlé prameniště objednávek, mají za následek, že se vnitřní motor motivace může zadrhávat.

Do hry vstupují klíčové otázky motivace a odhodlání! 

Procesy i orientace na výsledek nebo cíl pohánějí vnitřní motor podnikatele a u každého je to jinak.

Podnikatelé se dobrovolně vzdávají požadavků na “jistoty”. Vědí, že nic není jisté!

Plány A nebo B nefungují. Žijí ve světě permanentní nejistoty a změny. Svět je dynamický. To, co jsme si o něm mysleli včera, dnes neplatí. To, co si myslíme dnes, bude zítra jinak. 

✅ Proto musejí mít podnikatelé schopnost permanentní adaptability.
✅ Proto musejí mít v sobě vnitřní oheň, vášeň a odolnosti!
✅ Proto musejí v sobě vybudovat vnitřní nastavení permanentního vítěze, aby mohli nejen vyhrávat, ale aby uměli i přijmout dočasnou porážku.

Zde mě napadá příměr ke sportu!

Ano, pokud nemá sportovec vnitřní nastavení vítěze, zpravidla neuspěje. Nemusí mu stačit talent, intenzívní trénink, fyzické dispozice a předpoklady ani urputná snaha.

✔️ Vítězství se rodí v hlavě, je výsledkem myšlení!
✔️ Vítězství je výsledkem schopnosti o budoucím vítězství přemýšlet.
✔️ S tím souvisí plánování, psychologie, strategie, přenastavení přesvědčení, předělávka zevnitř.
✔️ Vítězství je zpravidla něco, jako výhra ducha nad realitou běžného světa.

Je to projev osobnosti zevnitř ven! Orientace na vítězství je výrobním prostředkem podnikatele…

Hodně jsem na tato témata diskutoval i s expertem na mentální trénink sportovců, Marianem Jelínkem. Shodli jsme se na tom, že vnitřní svět vítěze ve sportu má podobné okolnosti, jako vnitřní svět vítěze v podnikání.

Jsou zde jisté rozdíly…

Sportovec musí bojovat na hřišti, které je mu přiděleno a musí stát na bedně, aby se mohl pokochat vítězstvím a vydělat peníze. Profesionální sportovec je vlastně vrcholový zaměstnanec nebo soukromník orientovaný na výkon a vítězství. Buď stojí na bedně a bere peníze… 

➥ Nebo skončí v pořadí méně neúspěšných a pro peníze musí jít jinam. Vítězství se stávají existenciální nutností. Ale jen dočasně. Po ukončené kariéře, která je limitována vrcholem fyzických sil a vůlí po vítězstvích, sportovec končí a jeho další finanční kariéra či osud jsou neznámé… Sportovec, který se naučil vyhrávat ve své “profesi”, potom začíná v jiné profesi zpravidla téměř od nuly. 

Člověk podnikavý, podnikatel, bojuje tam, kde může vyhrávat. Nemusí se orientovat na podání extrémního výkonu v nějaký dějinný okamžik. Orientuje se na proces, výkony a cíle v rozloženém čase a podle svých potřeb.

➥ Buduje svoje hřiště, určuje herní plány a pravidla tak, aby mohl vyhrávat. Popřípadě hraje i na cizím území, ale hraje strategické hry, hledá skuliny a může vyhrávat méně nápadně. Nepotřebuje stát na bedně ve světlech ramp, pokud mu na účty přistávají jeho peníze…

Nicméně i člověk podnikavý, podnikatel, musí mít mindset, vnitřní nastavení vítěze. Orientuje se na každodenní malá vítězství v činnostech, v objednávkách, ve win-win komunikacích nebo se orientuje na plány a strategie pro vítězství větší. 

Cílí na svůj dosah a vliv, na svoje cílové skupiny. Vyhrává procesem myšlení. Musí mít mysl naladěnou na svá budoucí vítězství. Druhá či další místa se zpravidla nepočítají. 

Buď vyhraješ a máš peníze, nebo máš smůlu!

Těch drobných, menších i větších vítězství musí mít podnikatel na kontě podstatně více než běžný profesionální sportovec. Na druhé straně nemusí tělo strhávat v tělocvičně či v posilovně. Má-li rád pohyb a sport, potom si nemusí tělo zničit, stačí jej kultivovat pro radost se záměrem dlouhodobého používání.

Podnikatel totiž se záměrem na vítězství nekončí poté, co je za vrcholem fyzických sil. Právě naopak, v jisté etapě života, kdy se po prvních sériích vítězství a proher, úspěchů i neúspěchů, přidají zkušenosti a schopnosti vidět okolnosti a architekturu světa v nových souvislostech, teprve potom začíná ta pravá jízda!

Zatímco méně úspěšný sportovec za vrcholem fyzických sil se stává zaměstnancem, čí míří na pracovní úřad (nebo utrácí to, co si vydělal), potom podnikateli zůstává motivace po dosahování výher a úspěchů, protože ví, že jinudy cesta nevede.

Je zřejmé, že některé parametry vnitřního nastavení, emoční stabilita, motivace, vnitřní oheň či vášeň musejí jet na poněkud jiné palivo a v jiném režimu, než je tomu u sportovce, který prostě musí stát na té bedně v den D a na hřišti, které mu někdo přidělil. 

Podnikatel ve svém tahu na permanentní malá i větší vítězství musí jinak hospodařit s výkonem, s energií. Musí jinak trénovat procesy myšlení a myslí v jiných časových horizontech. Tomu přizpůsobuje trénink, plán, strategii a dělání.

Sport, výsledky, vítězství a prohry mají svoje zákonitosti!

Podnikání, výsledky, vítězství a prohry mají zákonitosti podobné, ale okolnosti jiné…

Obojí začíná uvnitř, v srdci, ve vnitřním nastavení člověka a v jeho přesvědčeních o možném úspěchu a výhře. Vítězství se dějí zevnitř ven!

Povídáme si o tom v našich programech ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ, JAK VYMYSLET PENÍZE a dalších. Nakonec i název GOLDWINNER symbolizuje permanentní cestu Zlatého vítěze v podnikání. Nikoliv tu dočasně sportovní, podnikatel musí chtít vítězit až do konce… Nemá jinou cestu. 

✅ Být Zlatým vítězem v podnikání je životní styl, smysl a poslání.
✅ Zlatý vítěz v podnikání miluje soutěž, výzvy a vědomě mění svět “jistot” za svět neustálé změny a “nejistoty”. 

V sousloví  “goldwinner” je slovo WINNER. Přesmyčkou v logu získáte i druhý význam – INNER WINNER, neboli vnitřní vítěz!

Ano, k tomu v dnešním článku mířím! Získejte přesvědčení “vnitřního vítěze” jako svůj mindset, nastavení hlavy a srdce.

Staňte se vnitřním vítězem svého přesvědčení, nastavení, života, emocí, dělání.
➥ Staňte se vnitřním vítězem, abyste uměli vítězit tam, kde je to žádoucí, kde můžete vyhrávat a tam, kde vám to dává smysl!

Vnitřní svět vítězů. TOP zjištění v podnikání, čím se nejlepší liší od průměrných? Jirka Mazur, Marian Jelínek

Nemusíte vyhrát na olympiádě a ohřívat se ve světlech ramp nebo ničit tělo posilovně, protože z té tisícovky sportovců může vyhrát jen jeden a ten vydělá balík slávy i peněz.

Ale můžete patřit mezi tisícovku lidí podnikavých, kteří se naučili vyhrávat tam, kde vyhrávat mohou.

Můžete patřit mezi vítěze, kteří si umějí postavit vlastní hřiště herní systém a kteří budují svůj svět podle vlastních pravidel. Věřte, že je to dokonce jednodušší. 

Doporučení: Pokud sportujete a máte rádi i ty výhry… Raději zvolte strategii zdravého života a vyrovnaných emocí, protože být Zlatým vítězem v podnikání dává smysl, když si výsledků a peněz můžete užívat dlouho ve zdraví, ve formě a v pohodě! Za medaile ve vitríně se již neplatí. 

Ale myšlenky nebo lépe vítězné myšlenky, mající původ ve vnitřním světě vítězů, mohou rozpohybovávat peníze, osobní čas a kvalitu života podstatně déle. Tak, jak si to vymyslíte, tak se věci budou dít!

Téma VNITŘNÍ SVĚT VÍTĚZŮ je pro podnikatele důležité!

Buď máte vnitřní nastavení a mysl nastavenou k vítězstvím a toto se projevuje ve výsledcích, v penězích i ve kvalitě života a v času či prostoru pro sebe…

Nebo máte v hlavě jiná přesvědčení a nejistoty a pořád vás magneticky přitahují ty neexistující “jistoty” a ono se to projevuje v realitě života, peněz i podnikání prostě nějak… Tak, jak to máte!

➥ Buď se naučíte vítězit, nebo budete dělat “nic” v obavě z proher.
➥ Buď budete ve svém podnikání budovat odvážně dosah a vliv i s rizikem občasné porážky, ale s odhodláním vyhrávat… nebo sny a vize zůstanou jen vybledlými vzpomínkami na neuskutečněnou budoucnost.

Je to jednoduché. Buď chcete, nebo ne!

Článek je omezený prostor a přitom je to klíčové téma!

Proto přidám na toto téma webinář a online vysílání VNITŘNÍ SVĚT VÍTĚZŮ již v úterý 21. dubna!

Moje pozvání do vysílání přijal trenér a mentální kouč Marian Jelínek. 

✔️ Na cestě k úspěchům pomáhal 10 let Jaromíru Jágrovi, je mentálním koučem tenistky Karolíny Plíškové.
✔️ Má za sebou úspěchy jako hokejový trenér reprezentace či klubových týmů.
✔️ Marian Jelínek přednáší na katedře psychologie Newton College v Praze.
✔️ Marian Jelínek stojí i za úspěchy našeho burzovního týmu WinSignals, kdy osobně srovnával vnitřní motivaci a mysl našeho špičkového týmu burzovních analytiků.

Doporučuji: Zaregistrujte se na webinář VNITŘNÍ SVĚT VÍTĚZŮ a já vám jako prémii ihned dám přístup k přednášce, kterou dělal pouze pro náš tým > CESTA K VNITŘNÍ ZMĚNĚ!

✅ Prostě Marian ví a učí to svoje svěřence, předá nám to na webináři, že cesta ke změně, cesta k evoluci v podnikání i cesta k vítězství vede vždy zevnitř ven!

Na budoucí vítězství zaděláváme ve svém vnitřním světě. Jde to zevnitř přes hlavu ven!

Váš přístup k přednášce CESTA K VNITŘNÍ ZMĚNĚ i k webináři v úterý  21. dubna od 20:00 je zde přes registraci:

Webinář o tom, čím se nejlepší liší od průměrných:

Jirka Mazur a Marian Jelínek online

Vnitřní svět vítězů

Zvu vás zdarma! Ale pozor, nesmíte akci prošvihnout, záznam negarantuji! 

Ale vy víte, že být u toho v pravý čas a na správném místě, je vlastnost vítězů!

Díky za pozornost a přízeň!

Jirka Mazur