🔒  VSTUP DO FREE ZÓNY      |     🔒  HNB AKADEMIE      |     🔒  VSTUP PRO ČLENY       |    🔒  WINSIGNALS   

ÚNOR BÍLÝ, KONTA SÍLÍ…

Zbožná přání?

Je únor 2020. Zima je relativně suchá a teplá. Sněhu je málo, je pouze na horách. Pole jsou však lehce vyprahlá. Zima nikde… Ano, říkávalo se „únor bílý, pole sílí“. Mělo to svoje opodstatnění. Sníh vsakující se do půdy dodal vodu, načechral půdu pro jarní rašení, dodal tolik důležitou „sílu“. Příroda si splnila svůj cíl. Lidé se radovali, cíl byl splněn – pole zesílila.

Z pohledu lidí šlo a jde však pouze o zbožná přání, jelikož tím, kdo tyto cíle plní, je matka příroda. Evidentně ale nepostupuje podle naší metodiky SMART… Ale to poněkud předbíhám.

Konta sílí? Jakože bankovní konta sílí, penízky přibývají? Cash-flow proudí jako rozvodněná řeka? Když ne voda, tak alespoň peníze? Hmm, jak komu tedy, že… Říkáte si ve většině. Únor bílý, konta sílí. Tak ten sníh oželím, ale to konto by se vylepšit mohlo, říkáte si mnozí… Nebo je to jen zbožné přání?

Synonyma…

Přání. To je něco, po čem toužíme. Něco, co chceme. Chtěný výsledek. Jsou přání tajná, nebo vyslovená. Jsou přání určitá, konkrétní, nebo nejasná a opatrná. Přej si a bude ti dáno – tušíte, kde to je napsáno? Vše, po čem toužíš a přeješ si opravdově, toho můžeš dosáhnout – kniha Tajemství. Čtou jí tisíce lidí a přesto se jejich přání neplní. Někde je něco špatně?

Sny. Sníme… Spřádáme sny o věcech, po kterých toužíme. Sníme o lepším životě. Málokdy se sny nejsmělejší i ty malé, mění v realitu. Sny se většinou rozplývají v proudu času, v moři povinností, díky okolnostem, nebo protože… Výmluv a okolností typu „proč“ jsou tisíce. Většina snů nikdy nespatří světlo světa.

Vize. To jsou takové sny a přání, které nabývají konkrétnější formu a obrysy. Vize formují budoucnost a předurčují realitu. Některé se i podaří uskutečnit, pokud se promění v plány a v akci. Ale platí zde Pravidlo 80/20 co do kvality i okolností uskutečnění těchto vizí. Pouze méně, než 20 % z nich má šanci. Mimo jiné i proto, že obsahují SMART ingredience. Jaké to jsou, povíme si za chvíli.

Sliby. Slíbíme sami sobě, nebo druhým, že něco uskutečníme, dodáme, uděláme. Slibujeme změnu, maličkosti, nebo něco velkolepého. Velké množství slibů se propadá do propadliště dějin. Trapně vycouváme z toho, co jsme slíbili, neboť a protože… Znáte to – okolnosti… Nebo nedostatek SMART ingrediencí ve slibech?

Plány. Plány jsou takové vylepšené sliby. Plány v osobní rovině se nazývají předsevzetí – přeji si to, či ono. Dosáhnu toho, či onoho. Jsem nadšen ze svých plánů. Ale… Zase ty okolnosti, překážky, čas, stresy, povinnosti, systém vše semele. Většina plánů jde do háje…

Také máme plány sofistikovanější, takové ty podnikatelské. Plánujeme cíle a chtěné stavy – počty zákazníků, saturaci trhu, konkrétní akce, expanzi. Pro jistotu méně plánujeme peníze – tam raději doufáme. Je dobré nemít očekávání, velké oči. Co když něco nevyjde. OK, podnikneme plánovanou akci, investujeme a uvidíme. Když se zadaří, budeme v balíku.

Pokud ale přijdou nečekané či nechtěné „okolnosti“, plány odpískáme. Že je tady něco, jako možnosti SWOT analýzy? Pche… To jsou jenom kecy v kleci teoretiků, že… A tak se podnikatelské plány rodí a poté hynou.

Víte, že do 3 až 5 let skončí více než 80 % naplánovaných podnikatelských projektů a vizí a jenom méně než 20 % přežije? Že by to byly ty více SMART? Co máš, Jirko, pořád s tím „smart“, ptáte se možná?

Akce. Hurá, mám ve všem jasno, mám motivaci – jdu do akce. Někdy se akce podaří. Jindy ne. Někdy si nabijeme čumáky. Někdy jsou akce chytré, jindy nikoliv. Můj strejda Čenda z Moravy říkával:

Lidé jsou chytré, nebo blbé…

Tím v zásadě řekl vše podstatné. Jednoduchou větou. Ani nemusel řešit naše „smart“ slůvko, anglicky stejně neznal ani pozdravení.

Ano, věci lze řešit a dělat chytře nebo blbě. Vše má základ již v počátku, kdy na na základě emoce přichází myšlenka. Ta sama o sobě může být zdánlivě hloupá nebo chytrá, ale. Jak pak to, že se z „chytré“ myšlenky neurodí dobrý výsledek? Jaké ji to scházely ingredience?

Je blbost lidská léčitelná? Asi nikoliv, protože komu není shůry dáno, jde si svým životem se šťastným úsměvem a na výsledky nehledí, cíle nemaje…

Je lidská chytrost vylepšitelná? To je dobrá otázka. Jak docílit toho, aby se z chytrých přání, snů, vizí, slibů, plánů a akcí stávaly ty chtěné, uskutečnitelné a úspěšné? Je na to řešení? Je k tomu řešení klíč? Chytrý, neboli anglicky „smart“ klíč, či postup? Dejme tomu, že ano. Ale máme tady ještě jednu řadu synonym:

Touha. To je stav, kdy opravdu něco chceme. Je to vyšší level přání. Už to není jen pocitově a verbální. Touha s námi pěkně šije a velí do akce. Do akce někdy promyšlené více, jindy méně. Hodně lidí spoléhá na tzv. intuici. Občas jim to vyjde. Hodně lidí přidá rácio a zdravý či selský rozum. Často jim to vyjde. Touha je motor, který pohání.

Vytrvalost. Na cestě ke chtěným výsledků přicházejí překážky, problém, někdy karamboly či držkopády. Vidíme-li svůj cíl jasně, zřetelně a touha je vytrvalá, zvedneme se a jdeme dále. Hodně lidí svoje cíle vzdává, jejich PROČ ochabují na cestě. Vytrvalost je palivo do našeho motoru k výsledku, ke chtěnému cíli, k úspěchu. Tečka.

Odhodlání. Nicméně překážky to nevzdávají. Okolnosti jsou někdy nepřející. Nebo se cesta omylem stočí někam, kam si nepřejeme. Cíl se rozplývá v mlze. Někdo nebo něco nám ale říká, nevzdávej to!

 • Nikdy to nevzdávej!
 • Buď v cíli první.
 • Dělej věci nejlépe, jak umíš.
 • Zapoj mozek, schopnosti.
 • Proměň svoji touhu v opravdovou vášeň.
 • A cíl se promění v realitu.
 • Zvyšuješ svoje šance!

Vášeň. Opravdová vášeň. Ano, to je možná to klíčové slovo. Začínáš dělat věci rozumem i srdcem. Ale potřebuješ i jistá poznání, ingredience, tajemství. Pokud je „touha“ motor, potom „vášeň“ je motor ve Ferrari. Umí jet rychle!

Tím TAJEMSTVÍM ale není pouze schopnost „myslet“, nebo si usilovně přát, jak to máš načteno z knížek. Tím tajemstvím je

MYSLET STRATEGICKY A CHYTŘE!

Uf, co to je za blábol? Já, že jako nemyslím strategicky a chytře? Vždyť moje cíle jsou tak vznešené, veliké, musejí být přece chytré, to dá rozum.

OK, uvedu to na správnou míru, co tím myslím.

Myslet strategicky znamená myslet v režimu "mindset podnikatele". Ano, každá akce, kterou podnikáš, je vlastně podnikavost, projekt, cesta, snaha a touha v akci pro dosažení chtěného výsledku, čili CÍLE.

Myslet strategicky znamená myslet v režimu „mindset podnikatele“. Ano, každá akce, kterou podnikáš, je vlastně podnikavost, projekt, cesta, snaha a touha v akci pro dosažení chtěného výsledku, čili CÍLE.

Slovo „strategicky“ v sobě obsahuje mapu cesty – po jaké straně cash-flow kvadrantu míříš ke svým cílům a jaké máš díky tomu šanci pro jejich dosažení? Jaké děláš kalkulace, rozpočty, jaké máš finanční, časové a energetické náklady. Máš něco, jako úvahu či studii proveditelnosti? Jsou tvoje sny, vize, plány či síle realistické? Co se stane, až jich dosáhneš? Jaké máš strategie pro jejich dosažení?

Rozdíl mezi schopnosti cílů v podnikání dosáhnout nebo nikoliv se může skrývat pouze ve slovech „myslet, myslet si že..“ nebo „myslet strategicky“. Jasné?

Myslet chytře? To spolu souvisí. Lidé jsou chytré, nebo blbé. Ti „chytré“ zkrátka myslí chytře, neboli SMART.

Slovasny, vize, sliby, plány, akce jsou v kontextu chtěných cílů a výsledků synonyma. Dokud se nepustíme do akce a do jejich promyšleného uskutečňování, jsou výsledek a cíl v nedohlednu. A můžeme postupovat chytře, nebo nechytře (nebo jako blbci, idioti, lid nemoudrý…).

Slovatouha, vytrvalost, odhodlání a vášeň jsou motorem pro dosahování snů, vizí, slibů, plánů a akcí. Jsou motorem, palivem, dávají smysl dělání. Bez nich všechna slova o cílech a plánech, jsou jenom slova! Prostě nejsou „smart“.

Jak je to tedy s tím slovem SMART?

Ano, tušíte správně! Mám na mysli SMART myšlení, SMART CÍLE jako model myšlení o všem výše popsaném.

Jednoduše, co jsou to SMART CÍLE?

✅ CÍL je dopřesněná definice chtěného stavu a výsledku, ať již začíná snem či vizí, nebo je ve fázi slibů, plánů či akce.

✅ CÍLE mohou být velké, malé, osobní, podnikatelské… Jde o to naučit se vyhrávat, podpořit záměry, motivaci, dostat se do flow neustálých menších i větších vítězství. K vítězstvím a k procesům, které k cílům vedou, samozřejmě patří i překážky, neúspěchy, něco se nepodaří. No a co? Důležitý je cíl, vidět jej, cesta. Překážky a nezdary jsou běžné na každé cestě, která vede k cíli, tedy i cíli, který je definován SMART postupy!

✅  Slovo SMART je zde mnemotechnická pomůcka, dobře se pamatuje a znamená, že každý stanovený cíl musí být:

SMART > Specifický > Měřitelný > Akceptovatelná > Relevantní > Termínovaný!

Je zřejmé, že pokud nepřidáme ke svým snům a vizím, ke slibům a plánům, či k akcím ony ingredience SMART, většina z nich se rozplyne v toku času a v chaosu dění jako pára nad hrncem.

Pokud opravdu něco chceme a po něčem toužíme, musíme se naučit dávat parametry SMART již pouhým myšlenkám a snům, abychom se posílili ve vědomí o tom, že jsou uskutečnitelné a za jakých okolností.

Začnete-li slibovat, plánovat a jdete-li do akce a přitom to, co děláte, neobsahuje parametry SMART myšlení, dáváte si šanci na neúspěch. Je to jednání nevědomé, je to plýtvání časem, energií a potenciálem.

I zdánlivě chytrou myšlenku či nápad zadupeme do země, pokud jí nedáme parametry SMART. jsou dva druhy lidí, pamatujete, že? Chytré, neboli „smart“ a ti ostatní…

✔️ Pokud jsou cíle v rovině osobní, potom si řeknete, prostě se nezadařilo, ty okolnosti, vnější vlivy. Pravděpodobně si nepřiznáte, že to bylo málo „smart“!

✔️ My jsme ale v rovině podnikatelské. Jsme podnikatelé. Máme odpovědnost ve svých rukou!

 • Odpovídáme za svoji svobodu!
 • Odpovídáme za svůj čas a za to, jak s ním zacházíme!
 • Odpovídáme za svoje peníze. My, nikdo jiný.
 • A odpovídáme buď stylem „smart“, nebo to ponecháváme náhodě…
 • Odpovídáme za výsledky, kondici podnikání, za své klienty – jak jsou spokojeni, odpovídáme za dodání hodnot, odpovídáme za daně, dodržování zákonů, za zaměstnance.
Pokud tyto odpovědnosti v sobě nenesou ingredience „smart“, potom má naše podnikání problém. Je to jasné? Jistě se mnou souhlasíte v  tvrzení, že je lepší v podnikání myslet stylem SMART, než nemyslet…

Odhodlání, silné vize a SMART postupy vedou k CÍLI!

Odhodlání určuje, zda uspějete, nebo ne…

Podnikání. Odhodlání, silné vize a SMART postupy vedou k CÍLI! Odhodlání určuje, zda uspějete, nebo ne…

Když se člověk podnikavý zamiluje do své vize, musí se chovat jako blázen, aby uspěl. Ale nesmí se chovat jako idiot. Odhodlání rozhoduje o tom, zda může být vize naplněna, ale…

Ten skrytý rozdíl, kdy úspěch přijde, či se rozplyne – je v tom, jak dalece je myšlení jasné, jednání strategické a zda jsou všechny dílčí i finální cíle a výsledky postavené na pevných a chytrých základech. Jednotlivé kroky či tahy na branku a k cíli jsou buď chytré, promyšlené, nebo hloupé, nijaké až destruktivní.

Mezi úspěchem a neúspěchem je tenká linie – schopnost myslet chytře, SMART…

 • Z nějakého důvodu si 80 % lidí nemyslí, že by museli „myslet“, neboť mají na vše nárok. Nebo si myslí, že to nezvládnou. Nemají motivaci ani odvahu. A mají pravdu!
 • Pouze menšina lidí ví, že prostě musí „myslet“. Ano, vědí, že myšlení někdy bolí. Nikoliv jen fyzicky, ale někdy ve svých důsledcích a překážkách. Proto jen silně odhodlaní lidé dosahují svých vizí a cílů. Myslí SMART a mají pravdu!
 • Skutečností je, že náš život, naše peníze, podnikání, seberealizace a prostě vše, čím žijeme – má svoje základy v tom, jak jsme mysleli. Kam a proč jsme zaměřovali pozornost. Jaké jsme si dávali CÍLE. Zda a jak byly chytré, SMART…
 • Na sny, vize, plány, představy, předsevzetí a plány – nestačí jen pomýšlet a toužebně si je přát. Je třeba je definovat jasně ve stylu SMART, aby byly jasně specifické, měřitelné, akceptovatelné, relevantní a termínované. Do snů a představ musíme přidat rácio, přesné definice a tah na branku neboli vytrvalost. A v mentalitě ZLATÉHO VÍTĚZE řešit případné překážky a problémy s jasnou vizí, ve které je strategické myšlení SMART oporou.

Už víte, nebo tušíte, jaký je rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem, kde je ta dělící linie? Ano, je to schopnost pracovat se svými cíli! Získejte tuto schopnost!

Věříte tomu, že jasným a strategickým SMART myšlením zlepšíte svůj život, tok peněz i podnikání?

Bezva, jděte na věc! Natrénujeme spolu TOP dovednost pro Lepší život, peníze i podnikání!

Mám pro vás dvě akce,

v rámci kterých si natrénujete myšlení vedoucí ke SMART CÍLŮM!

Tou první je moje únorová VÝZVA SMART 2020, které se můžete účastnit zdarma a prostě se naučíte základy pro dosahování osobních i menších podnikatelských cílů pro sebe, pro svoje peníze i pro podnikání a lepší život! A budeme rozdávat zlato a další benefity!

Tou druhou je pozvánka na webinář – online workshop GOLDWINNER SMART DIRECT, na kterém probereme plánování v podnikání metodou chytrých cílů. Webinář je zdarma a pokud podnikáte, nebo se podnikat chystáte, potom si přijďte pro skvělou porci inspirací a užitečných studijních materiálů a bonusů, které budou k dispozici pouze v průběhu akce!

Jirka Mazur

Zde jsou pozvánky na obě akce:

VÝZVA SMART 2020

Naučte se pracovat se systémem SMART cílů a realizovat je

VÝZVA SMART 2020 - Naučte se pracovat se systémem SMART cílů a realizovat je

webinář – online workshop GOLDWINNER SMART DIRECT

Plánujte v podnikání metodou chytrých cílů

Webinář - online workshop GOLDWINNER SMART DIRECT - PLÁNOVÁNÍ V PODNIKÁNÍ METODOU CHYTRÝCH CÍLŮ!